Interesne dejavnosti 2023/24

  DEJAVNOST  razred  MENTOR MLADINSKI PEVSKI ZBOR  5. – 9.  Nataša Dragar ORFFOVA SKUPINA  4.  Nataša Dragar OTROŠKI PEVSKI ZBOR  1.  Martina Gorenc OTROŠKI PEVSKI ZBOR  2. – 4.  Nataša Dragar PLANINSKI...

Zeliščni vrtiček

Nekaj let nazaj je na šolski zelenici naša nekdanja sodelavka Mira Vukolič uredila majhen zeliščni vrtiček. V vseh letih smo ga vestno urejali v času podaljšanega bivanja. V mesecu aprilu je napočil čas, da vrtiček ogradimo, ga ob tem rahlo povečamo ter obnovimo...
Dostopnost