Cenik za zunanje uporabnike

  Cena v € brez DDV Cena je določena za enoto
Najem telovadnice brez uporabe tuša 16,47 € Cena je za 1 uro (60 min)
Najem telovadnice z uporabo tuša 22,28 € Cena je za 1 uro (60 min)
Najem računalniške učilnice 9,74 € Cena je za 1 uro (60 min)
Najem večnamenske dvorane 14,68 € Cena je za 1 uro (60 min)
Najem učilnice 6,33 € Cena je za 1 uro (60 min)
Najem gospodinjske učilnice s kabinetom (kuhinja) 8,50 € Cena je za 1 uro (60 min)
Kosilo – zunanji uporabniki 4,50 € Cena je za 1 kosilo

Nismo davčni zavezanci.

Dostopnost