POGOVORNE URE

Starši lahko dobijo informacije o svojem otroku  na pogovornih urah, ki bodo po predvidenem razporedu od 15. do 17. ure.
Poleg popoldanskih pogovornih ur so možne pogovorne ure v dogovoru z učiteljem tudi zjutraj od 7. do 7.25. ure in v času dopoldanskih pogovornih ur.

Starši imajo možnost prejemanja elektronskih obvestil preko eAsistenta, če se za to odločijo. Želimo, da ta način obveščanja ne nadomesti osebnega stika med starši in razredniki oz. učitelji.

RODITELJSKI SESTANKI  bodo ob 17. uri. Starši bodo na roditeljske sestanke vabljeni z vabili.

datum VRSTA SODELOVANJA razred Okvirne vsebine
sept. Skupni roditeljski sestanek in oddelčni roditeljski sestanki ob 17. uri Predavanje za starše – Znanost o sreči
9. okt. Pogovorne ure vsi razredi
13. nov. Pogovorne ure vsi razredi
11. dec. Bazar vsi razredi
8. jan. Pogovorne ure vsi razredi
feb. Oddelčni roditeljski sestanek 1. – 3. r.

Predstavitev dela v oddelku v 1. polletju (razredniki) in predavanje pedagoginje na izbrano temo

3., 5. in 7. r.: Šola v naravi

feb. Oddelčni roditeljski sestanek 4. – 6. r.
feb. Oddelčni roditeljski sestanek

7. – 8. r.

 

feb. Oddelčni roditeljski sestanek 9. r. Vpis v srednje šole
12. mar. Pogovorne ure vsi razredi
9. april Pogovorne ure vsi razredi
14. maj Pogovorne ure vsi razredi
junij Oddelčni roditeljski sestanek vsi razredi Evalvacija VIZ dela  v oddelku (razredniki in učenci), 8. r. poklicna orientacija

Dopoldanske pogovorne ure strokovnih delavcev

PON TOR SR ČET PET
Tea Škarja, U1, vsak drugi torek v mesecu 7.00- 7.30

Tea Škarja, U1, vsako drugo sredo v mesecu 6.30- 7.30

Andreja Sokol, vsako sredo od 6.45 do 7.30, učilnica 2.B

1.
7.30-8.15
Mira Brezovar, kabinet zgodovine

Nataša Dragar, U4

Helena Sitar, kab RAČ

Irena A. Brcar, kabinet kemije

Marta Mencin, pisarna ped.

2.
8.20-9.05

Katja Končina, kab RAČ

Sandra Slunjski, učilnica 5. r.

Igor silvester kabinet šport

Pekolj Suzana,kabinet-ZGO

Janja Jerovšek – kabinet SLJ

Barbara Bec Bekrić, kabinet kemije
3.
9.25-10.10
Tinkara Rogelj, U ANG

Jože T., pisarna

Metka Hočevar – kabinet 2. triada

Mira Vukolič, 9.30 – 10.15 v kabinetu prve triade
4.
10.15-11.00
Jaka Darovec, kabinet slovenščine
5.
11.05-11.50
Janja Bale U2a Anja Š., kabinet TIT

 

 

Prihajajoči dogodki:

rastoca knjiga Šentrupert skozi mlade oči rastem s knjigo ekosola_logoplanetu zemlja kulturna_sola   emblem_rastoca_knjiga_svet shemasolskega_sadja certifika2016