POGOVORNE URE

Starši lahko dobijo informacije o svojem otroku  na pogovornih urah, ki bodo po predvidenem razporedu od 15. do 17. ure.
Poleg popoldanskih pogovornih ur so možne pogovorne ure v dogovoru z učiteljem tudi zjutraj od 7. do 7.25. ure in v času dopoldanskih pogovornih ur.

Starši imajo možnost prejemanja elektronskih obvestil preko eAsistenta, če se za to odločijo. Želimo, da ta način obveščanja ne nadomesti osebnega stika med starši in razredniki oz. učitelji.

RODITELJSKI SESTANKI  bodo ob 17. uri. Starši bodo na roditeljske sestanke vabljeni z vabili.

datum VRSTA SODELOVANJA razred Okvirne vsebine
12. sept. Skupni roditeljski sestanek in oddelčni roditeljski sestanki 1. – 3. Predavanje za starše – Razvijanje samostojnosti in odgovornosti otrok
13. sept. Skupni roditeljski sestanek in oddelčni roditeljski sestanki 4. – 9. Predavanje za starše – Znanost o sreči
9. okt. Pogovorne ure vsi razredi
13. nov. Pogovorne ure vsi razredi
11. dec. Prireditev z bazarjem vsi razredi
8. jan. Pogovorne ure vsi razredi
februar Oddelčni roditeljski sestanek vsi razredi

Predstavitev dela v oddelku v 1. polletju (razredniki) in predavanje pedagoginje na izbrano temo

3., 5. in 7. r.: Šola v naravi

9. r.:Vpis v srednje šole

12. mar. Pogovorne ure vsi razredi
9. april Pogovorne ure vsi razredi
14. maj Pogovorne ure vsi razredi
junij Oddelčni roditeljski sestanek vsi razredi Evalvacija VIZ dela  v oddelku (razredniki in učenci), 8. r. poklicna orientacija

Dopoldanske pogovorne ure strokovnih delavcev

PON TOR SR ČET PET
 7.00 Tea Škarja, U1 Andreja Sokol, U3.b 
1.

Nataša Dragar, U4

Helena Sitar, KabRač

Sandra Slunjski, kabinet 2. triade
2.  Mira Brezovar, K Zgo

Janja Jerovšek, K Slj

Igor Silvester, K Špo

Sabina Vizler, K Teh

Tinkara Rogelj, U Ang  Nina Berkopec, K SLJ
3. Katja Končina, KabRač Irena A. Brcar, K Kem Barbara Bec B, K Kem
4. Alenka Drobnič, K Zgo
5. Katja Makše Vencelj, U2
6.

Prihajajoči dogodki:

rastoca knjiga Šentrupert skozi mlade oči rastem s knjigo planetu zemlja emblem_rastoca_knjiga_svet shemasolskega_sadja