POGOVORNE URE

Starši lahko dobijo informacije o svojem otroku  na pogovornih urah, ki bodo praviloma vsak drugi torek v mesecu od 15. do 17. ure.

Od marca 2022 dalje bodo pogovorne ure ponovno potekale v šoli. Individualno se lahko z učitelji dogovorite tudi za pogovorne ure po telefonu ali videokonferenci.

Starši imajo možnost prejemanja elektronskih obvestil preko eAsistenta, če se za to odločijo. Želimo, da ta način obveščanja ne nadomesti osebnega stika med starši in razredniki oz. učitelji.

RODITELJSKI SESTANKI  bodo ob 17. uri. Starši bodo na roditeljske sestanke vabljeni z vabili.

Prihajajoči dogodki:

Dostopnost