Učenci

PODATKI O UČENCIH IN ODDELKIH V ŠOLSKEM LETU 2018/19 

RAZRED

M

Ž

SKUPAJ

RAZREDNIK

1. 5 8 13 Tea Škarja
2. 14 12 26 Katja Makše Vencelj
3. a 7 7 14 Simona Bahor
3. b 8 6 14 Andreja Sokol
4. 8 11 19 Nataša Dragar
5. 17 10 27 Sandra Slunjski

SKUPAJ 1.-5.

59

54

113

 

6. a 14 10 24 Tinkara Rogelj
7. a 6 10 16 Janja Jerovšek
7. b 7 8 15 Irena Anžur Brcar
8. 13 7 20 Katja Končina
9. 4 14 18 Miroslava Brezovar

SKUPAJ 6.-9.

44

49

93

 

SKUPAJ 1.-9.

103

103

206