Učenci

PODATKI O UČENCIH IN ODDELKIH V ŠOLSKEM LETU 2017/18 

RAZRED

M

Ž

SKUPAJ

RAZREDNIK

1. 14 12 26 Tea Škarja
(Irena Dim, 2. str. delavka)
2. a 7 7 14 Martina Gorenc
2. b 8 6 14 Andreja Sokol
3. 9 10 19 Marjetka Hočevar
4. 16 10 26 Nataša Dragar
5. 15 9 24 Sandra Slunjski

SKUPAJ 1.-5.

69

54

123

 

6. a 6 10 16 Janja Jerovšek
6. b 7 8 15 Irena Anžur Brcar
7. 13 7 20 Jaka Darovec
8. 4 14 18 Anja Špiljar
9. 11 13 24 Katja Končina

SKUPAJ 6.-9.

41

52

93

 

SKUPAJ 1.-9.

110

106

216