PODATKI O UČENCIH IN ODDELKIH V ŠOLSKEM LETU 2022/23 

RAZRED

M

Ž

SKUPAJ

RAZREDNIK

1. 18 7 25 Martina Gorenc
2. 9 12 21 Andreja Sokol
3. 8 12 20 Katja Kramer Simončič
4. 10 16 26 Nataša Dragar
5. 6 8 14 Sandra Slunjski
         
6.a 7 7 14 Tinkara Rogelj
6. b 9 6 15 Alenka Drobnič
7. a 8 8 16 Barbara Bec Bekrić
7. b 8 7 15 Janja Jerovšek
8. 11 12 23 Nina Berkopec
9 12 9 21 Miroslava Brezovar

SKUPAJ 

106

104

210

 

Dostopnost