Učenci

PODATKI O UČENCIH IN ODDELKIH V ŠOLSKEM LETU 2019/20 

RAZRED

M

Ž

SKUPAJ

RAZREDNIK

1. 10 15 25 Tea Škarja
2. 5 8 13 Martina Gorenc
3. 14 12 26 Katja Kramer Simončič
4. a 7 8 15 Andreja Sokol
4. b 8 7 15 Nataša Dragar
5. 8 10 18 Sandra Slunjski

SKUPAJ 1.-5.

52

60

112

 

6. a 10 4 14 Miroslava Brezovar
6. b 8 6 14 Barbara Bec Bekrić
7. 13 9 22 Tinkara Rogelj
8. a 6 10 16 Janja Jerovšek
8. b 6 8 14 Irena Anžur Brcar
9. 12 6 18 Katja Končina

SKUPAJ 6.-9.

55

43

98

 

SKUPAJ 1.-9.

107

103

210

 

 

Dostopnost