PODATKI O UČENCIH IN ODDELKIH V ŠOLSKEM LETU 2023/24 

RAZRED

M

Ž

SKUPAJ

RAZREDNIK

1. a 9 8 17 Sandra Železnik
1. b 16  Andreja Sokol
2. 18 7 25 Martina Gorenc
3.  9 12  21 Katja Kramer Simončič
4.  7 12  19 Nataša Dragar
5. 11  16  27 Sandra Slunjski
         
6. 6 8 14 Alenka Drobnič
7. 15 13 28 Tinkara Rogelj
8. a 8 8 16 Barbara Bec Bekrič
8. b 8 7 15 Janja Jerovšek
9. 10 12 22 Nina Berkopec

SKUPAJ 

110

110

220

 

Dostopnost