NPZ 2021/22

Nacionalno preverjanje se izvede v skladu s Pravilnikom o šolskem koledarju in je za učence 6. in 9. razreda obvezno.

Splošne informacije za učence in starše 2021/22.

V šolskem letu 2021/2 se preverja znanje iz:

  • slovenščine, matematike in angleščine v 6. razredu ter
  • slovenščine, matematike in angleščine v 9. razredu.

Več informacij dobite na spletni strani RIC.

Datumi pisanja NPZ v 6. in 9. razredu:

  • sreda, 4. maj 2022                 NPZ iz slovenščine za 6. in 9. razred
  • petek, 6. maj 2022                 NPZ iz matematike za 6. in 9. razred
  • torek, 10. maj 2022               NPZ iz angleščine za 6. in 9. razred
Dostopnost