NPZ

Nacionalno preverjanje se izvede v skladu s Pravilnikom o šolskem koledarju in je za učence 6. in 9. razreda obvezno.

Splošne informacije za učence in starše 2017/18.

V šolskem letu 2016/17 se preverja znanje iz:

  • slovenščine, matematike in angleščine v 6. razredu ter
  • slovenščine, matematike in glasbene umetnosti v 9. razredu.

Več informacij dobite na spletni strani RIC.

 

Datumi pisanja NPZ v 6. in 9. razredu:

  • petek, 4. maj 2018 NPZ iz slovenščine za 6. in 9. razred,
  • ponedeljek, 7. maj 2018 NPZ iz matematike za 6. in 9. razred,
  • sreda, 9. maj 2018 NPZ iz glasbene umetnosti za 9. razred in NPZ iz angleščine za 6. razred.