Dvig digitalne kompetentnosti

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada

 

Namen projekta

Namen projekta Dvig digitalne kompetentnosti je izboljšati kakovost in učinkovitost izobraževanja ter spodbujati razvoj inovativnih učnih okolij in prožnih oblik učenja, ki bodo prispevali k dvigu digitalnih kompetenc vodstvenih in strokovnih delavcev ter učencev.

 

Cilj projekta

Razvoj prožnejših oblik učenja s pomočjo učinkovite rabe digitalnih tehnologij ter s tem spodbujanje strokovnih delavcev za reflektivno prakso, načrtovanje ter udejanjanje lastnega strokovnega razvoja (digitalnih strategij šole, digitalnih kompetenc strokovnih delavcev in učencev).

Izdelana digitalna strategija in na osnovi strategije izvedena usposabljanja ter uporaba pridobljenih znanj v vzgojno-izobraževalnem procesu. Digitalna strategija bo izdelana na podlagi analize stanja zaposlenih ter učencev šole in dejanskih potreb v vzgojno-izobraževalnem procesu. 

 

Ciljne skupine

Zaposleni (ravnatelj, učitelji in drugo strokovno osebje) ter učenci šole.

 

Dejavnosti v projektu

Analiza stanja zaposlenih in učencev šole z orodjem SELFIE (seznanitev z orodjem, izvedba vprašalnika, pregled rezultatov).
Refleksija rezultatov vprašalnika SELFIE – iskanje razlogov pri različnih ocenah anketiranih, identificiranje prioritet za prihajajoče šolsko leto).
Oblikovanje digitalne strategije šole. 
Sodelovanje z zunanjimi svetovalci.
Usposabljanja in izobraževanja za profesionalni razvoj zaposlenih, izmenjava primerov dobre rabe znotraj šole, vzpostavitev učeče se skupnosti digitalnih znanj in izkušenj znotraj šole.

 

Pričakovani rezultati

Opolnomočenje strokovnih delavcev šole za razvoj digitalnih strategij, strokovnih in pedagoških digitalnih kompetenc ter procesno razvijanje digitalnih kompetenc učencev.

 

Konzorcijski partnerji

Zavod Republike Slovenije za šolstvo
Akademska in raziskovalna mreža Slovenije – ARNES 

 

Finančna podpora

Skupna višina sredstev, namenjena za izvedbo projekta, je 1.950.000,00 EUR.

 

Digitalna strategija zavoda

Dostopnost