Tekmovanja 2021-22

 

Tekmovanje

Nivo /Datum
šolsko regijsko državno
1.        Angleščina – 8. r. 11. 11. 16. 3.
2.        Angleščina – 9. r. 11. 11. 16. 3.
3.        Angleška BZ marec
4.        Biologija – Proteusovo 20. 10. 3. 12.
5.        Bralna značka
6.        Cankarjevo (4. – 9.) 9. 11. 9. 12. 12. 2.
7.        Cankarjevo (1. – 3.) 29. 3.
8.        Fizika – Stefanovo 2. 2. 14. 4. 21. 5.
9.    Kemija – Preglovo 17. 1. 26. 3. 7. 5.
10.    Logična pošast 6. 5. 21. 5.
11.    Logika 23. 9. 16. 10. 16. 11.
12.    Matematika –  Vegovo 17. 3. 6. 4. 23. 4.
13.    Nemška BZ marec
14.    O sladkorni bolezni 15. 10. 20. 11.
15.    Prva pomoč
16.    Vesela šola 9. 3. 11. 4.
17.    Zgodovina 7. 12. 10. 3.
18.    Znam več z Lili in Binetom
19.    Eko bralna značka
20. Tekmovanje iz znanja nemščine 18. 11. 23. 3.

 

Dostopnost