Poslanstvo šolske knjižnice

Šolska knjižnična dejavnost je integralni del vzgojno-izobraževalnega procesa na šoli. Med temeljne naloge šolske knjižnice sodi razvijanje kulture branja ter vzgajanje bralca za uporabo knjižnice in informacijskih virov. Te naloge uresničuje s knjižnično informacijskimi dejavnostmi in storitvami. Svoje naloge do članov izpolnjuje tako, da omogoča storitve, ki jih v skladu z veljavnimi predpisi predvideva letni delovni načrt šole in letni delovni načrt knjižnice. Knjižnica se s svojim gradivom in dejavnostjo vključuje v vsa področja vzgojno-izobraževalnega dela na šoli kot podpora ciljem teh področij.

ČLANSTVO

Ob vpisu  na našo šolo postanejo učenci hkrati tudi člani šolske knjižnice. Člani šolske knjižnice so tudi vsi zaposleni delavci na šoli.
V knjižnico so vpisani tudi otroci Vrtca Čebelica.
Članarine ni.

OBNAŠANJE V PROSTORIH KNJIŽNICE

Knjižnica je prostor, kjer vsak lahko prebira različno knjižnično gradivo, se uči, piše domače naloge, se pripravlja na pouk in najde svoj mir.
V knjižnici člani samostojno ali ob pomoči knjižničarja iščejo želeno gradivo, pri čemer ne smejo z glasnim govorjenjem motiti drugih. Zaradi zagotovitve nemotenega dela članov knjižnice morata biti v vseh prostorih red in tišina. Kakršnakoli dejavnost ali vedenje posameznika, ki bi motilo ali oviralo tekoče delo v knjižnici, ni dovoljeno.

KAJ LAHKO POČNEM?

 • berem knjige, revije,
 • pregledujem enciklopedije, leksikone,
 • uporabljam slovarje,
 • rešujem križanke, uganke,
 • pišem domače naloge,
 • se učim,
 • iščem gradivo za referate,
 • uporabljam računalnik, vendar le za potrebe pouka,
 • pomagam mlajšim obiskovalcem knjižnice najti primerno knjigo,
 • knjižničarki pripovedujem o prebranih knjigah,
 • se pogovarjam s prijatelji, vendar tako, da ne motim ostalih obiskovalcev.

  ČESA NE POČNEM?

 • ne jem in ne pijem,
 • se ne lovim ali skrivam,
 • ne vpijem,
 • ne uničujem knjižničnega gradiva ali opreme,
 • ne uporabljam mobilnega telefona,
 • se ne norčujem iz mlajših,
 • se ne pretepam.

 

Pravila obnašanja pri uporabi računalnikov

Računalniška oprema, ki se nahaja v knjižnici, je na voljo vsem članom knjižnice po dogovoru s knjižničarjem. Pred uporabo se je potrebno dogovoriti s knjižničarjem in zabeležiti ime, priimek ter razred uporabnika, pa tudi namen, za katerega se uporablja računalnik.
Računalnik se uporablja predvsem za potrebe pouka (sestavo in oblikovanje referatov, seminarskih nalog, iskanje informacij preko spleta, pregledovanje multimedijskih zgoščenk, itd). Z računalnikom se ravna skrbno in odgovorno. Uporaba računalnika v knjižnici je omejena na 15 minut (izjemoma več po predhodnem dogovoru s knjižničarjem). Uporabo računalnika nadzoruje knjižničar.
Uporaba računalnika je prepovedana za igranje igric, spletno nakupovanje in vnašanje osebnih podatkov ter vse ostalo, kar ni namenjeno pripravi na pouk. Prepovedano je tudi brisanje in nameščanje programov ter uničevanje strojne opreme. V kolikor člani zlorabijo pravila pri uporabi računalnikov, se jim odreče njihova uporaba.

 

 

 

Dostopnost