NEOBVEZNI IZBIRNI PREDMETI  za šolsko leto  2022/23


Neobvezni izbirni predmet 1. razred:

  • angleščina

 

Neobvezni izbirni predmet 4. – 6.  razred:

 

Neobvezni izbirni predmet 7. – 9. razred:

  • nemščina
Dostopnost