Učitelji – razredniki

IME IN PRIIMEK POUČUJE razrednik
Tea Škarja RP 1. r.
Martina Gorenc RP 2. r
Katja Kramer Simončič RP 3. r
Andreja Sokol RP 4. a
Nataša Dragar RP 4. b
Sandra Slunjski RP 5. r
Mira Brezovar DKE, ZGO 6. a
Barbara Bec Bekrić BIO 6. b
Tinkara Rogelj TJA 7. r
Janja Jerovšek SLJ 8. a
Irena Anžur Brcar KEM, NAR 8. b
Katja Končina MAT, RAČ 9. r

FIZ

Ostali strokovni delavci

IME IN PRIIMEK POUČUJE
Nina Berkopec TJA, TJN, PB
Irena Dim PB
Mateja Fratnik PB
Marta Mencin PEDAGOGINJA
Alenka Drobnič GEO, PB
Helena Sitar / nadomešča jo Teja Bezgovšek MAT, PB
TIT
Igor Silvester ŠPO
Mira Vukolič S. PB

Dopolnjevanje obveznosti  

Kaja Cvelbar (OŠ Mirna) SLJ
Nataša Himmelreich (OŠ Mokronog) LUM
Manca Černe (OŠ Veliki Gaber) GUM
Bojana Kovačič (OŠ PP Mirna) DSP
Marta Simončič (OŠ PP Mirna) DSP
Saša Voler (ZGNLJ) DSP