Učitelji – razredniki

IME IN PRIIMEK POUČUJE razrednik
Tea Škarja RP 1. r.
Janja Bale / Martina Gorenc RP 2. a
Andreja Sokol RP 2. b
Marjetka Hočevar RP 3. r.
Nataša Dragar RP 4. r
Sandra Slunjski RP 5.
Janja Jerovšek SLJ 6. a
Irena Anžur Brcar KEM, NAR 6. b
Jaka Darovec TJA, TJN, PB 7. r.
Anja Špiljar TIT, NAR, PB 8. r
Katja Končina MAT, RAČ 9. r

FIZ

Ostali strokovni delavci

IME IN PRIIMEK POUČUJE
Mira Brezovar ZGO, DKE
Irena Dim RP
Mateja Fratnik PB
Marta Mencin PEDAGOGINJA
Barbara Bec Bekrić BIO, GOS, PB
Suzana Pekolj / Alenka Drobnič GEO, PB
Helena Sitar / Simona Pestotnik MAT, FIZ
Tinkara Rogelj TJA
Igor Silvester ŠPO
Jože Tratar FIZ
Mira Vukolič S. PB

Dopolnjevanje obveznosti  

Vesna Kos (OŠ Mirna) SLJ
Nataša Himmelreich (OŠ Mokronog) LUM
Manca Černe (OŠ Veliki Gaber) GUM
Bojana Kovačič (OŠ PP Mirna) DSP
Marta Simončič (OŠ PP Mirna) DSP
Logopedinja DSP