Učitelji – razredniki

IME IN PRIIMEK POUČUJE razrednik
Tea Škarja RP 1. r.
Martina Gorenc RP 2. r
Katja Kramer Simončič RP 3. r
Andreja Sokol RP 4. a
Nataša Dragar RP 4. b
Sandra Slunjski RP 5. r
Mira Brezovar DKE, ZGO 6. a
Barbara Bec Bekrić BIO 6. b
Tinkara Rogelj TJA 7. r
Janja Jerovšek SLJ 8. a
Irena Anžur Brcar KEM, NAR 8. b
Katja Končina MAT, RAČ 9. r

 

Ostali strokovni delavci

IME IN PRIIMEK POUČUJE
Nina Berkopec TJA, TJN, DSD
Irena Dim DSD
Mateja Fratnik PB
Marta Mencin PEDAGOGINJA
igor Silvester  ŠPO
Alenka Drobnič GEO, PB
Helena Sitar / nadomešča jo Teja Bezgovšek MAT, FIZ
Barbara Šnuderl TIT
Mira Vukolič S. PB
Suzana Pekolj PB
Katja Makše Vencelj spremljevalka

Dopolnjevanje obveznosti  

Kaja Cvelbar (OŠ Mirna) SLJ
Nataša Himmelreich (OŠ Mokronog) LUM
Manca Černe (OŠ Veliki Gaber) GUM
Bojana Kovačič (OŠ PP Mirna) DSP
Marta Simončič (OŠ PP Mirna) DSP
Saša Voler (ZGNLJ) DSP
Dostopnost