Učitelji – razredniki

IME IN PRIIMEK POUČUJE razrednik
Tea Škarja RP 1. r.
   /Katja Kramer Simončič RP 2. r
Simona Bahor/Martina Gorenc RP 3. a
Andreja Sokol RP 3. b
Nataša Dragar RP 4. r
Sandra Slunjski RP 5. r
Tinkara Rogelj TJA 6. r
Janja Jerovšek SLJ 7. a
Irena Anžur Brcar KEM, NAR 7. b
Katja Končina MAT, RAČ 8. r
Anja Špiljar TIT, NAR, PB 9. r

FIZ

Ostali strokovni delavci

IME IN PRIIMEK POUČUJE
Mira Brezovar ZGO, DKE
Irena Dim RP
Mateja Fratnik PB
Marta Mencin PEDAGOGINJA
Barbara Bec Bekrić BIO, GOS, PB
Alenka Drobnič GEO, PB
Helena Sitar MAT, FIZ, PB
TJA, TJN
Igor Silvester ŠPO
Mira Vukolič S. PB

Dopolnjevanje obveznosti  

   (OŠ Mirna) SLJ
Nataša Himmelreich (OŠ Mokronog) LUM
Manca Černe (OŠ Veliki Gaber) GUM
 (OŠ PP Mirna) DSP
(OŠ PP Mirna) DSP
Logopedinja DSP