Osnovna šola dr. Pavla Lunačka Šentrupert je javni vzgojno-izobraževalni zavod, ki s svojo vzgojno in izobraževalno dejavnostjo uresničuje in zagotavlja potrebe po osnovnošolskem izobraževanju na območju, za katero je ustanovljeno.

Z ustanovitvijo Občine Šentrupert je ta prevzela vse naloge ustanoviteljice šole, Občine Trebnje. Občinski svet Občine Šentrupert  je na seji 11. 9. 2007 sprejel Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda, ki od 28. 8. 2007 posluje pod imenom Osnovna šola dr. Pavla Lunačka Šentrupert, s skrajšanim  imenom OŠ dr. Pavla Lunačka Šentrupert. V njeno sestavo sodi še Vrtec Čebelica.

Ime in sedež šole:
Osnovna šola dr. Pavla Lunačka Šentrupert
Šentrupert 57, 8232 Šentrupert

Kontaktni podatki:

telefon: 07 / 34 34 780

faks: 07 / 34 34 782

spletna stran: os-sentrupert.si

elektronski naslov: info@os-sentrupert.si

 

ravnatelj: Jože Tratar 07 / 34 34 790 vodstvo.sole@os-sentrupert.si
poslovna sekretarka:

Vilma Virc
Erika Kos

07 / 34 34 780 tajnistvo@os-sentrupert.si
zbornica: 07 / 34 34 784
podaljšano bivanje učitelji: 07 / 34 34 794
pedagoginja: Marta Mencin 07 / 34 34 792  svetovalna.sluzba@os-sentrupert.si
šolska knjižnica: Miroslava Brezovar
Marta Mencin
07 / 34 34 785 knjiznica@os-sentrupert.si
računovodkinja: Marija Pene 07 / 34 34 781 racunovodstvo@os-sentrupert.si
hišnik – vzdrževalec: Pavel Rugelj 07 / 34 34 783 hisnik@os-sentrupert.si
računalnikarki Katja Končina
Helena Sitar
helpdesk@os-sentrupert.si

 

Dostopnost