Osnovna šola dr. Pavla Lunačka Šentrupert je javni vzgojno-izobraževalni zavod, ki s svojo vzgojno in izobraževalno dejavnostjo uresničuje in zagotavlja potrebe po osnovnošolskem izobraževanju na območju, za katero je ustanovljeno.

Osnovna šola dr. Pavla Lunačka Šentrupert, Šentrupert 57, je javni zavod, ki ga je ustanovila občina Šentrupert (Uradno glasilo e-občina, št. 8/2021).

V sestavo OŠ dr. Pavla Lunačka Šentrupert sodi še enota vrtca OŠ dr. Pavla Lunačka Šentrupert – Vrtec Čebelica.

Ime in sedež šole:
Osnovna šola dr. Pavla Lunačka Šentrupert
Šentrupert 57, 8232 Šentrupert

Kontaktni podatki:

telefon: 07 / 34 34 780

faks: 07 / 34 34 782

spletna stran: os-sentrupert.si

elektronski naslov: info@os-sentrupert.si

 

ravnatelj: Jože Tratar 07 / 34 34 790 vodstvo.sole@os-sentrupert.si
poslovna sekretarka: Vilma Virc
Erika Kos
07 / 34 34 780 tajnistvo@os-sentrupert.si
zbornica:   07 / 34 34 784  
podaljšano bivanje učitelji:   07 / 34 34 794  
pedagoginja: Marta Mencin 07 / 34 34 792  svetovalna.sluzba@os-sentrupert.si
šolska knjižnica: Miroslava Brezovar
Marta Mencin
07 / 34 34 785 knjiznica@os-sentrupert.si
računovodkinja: Marija Pene 07 / 34 34 781 racunovodstvo@os-sentrupert.si
hišnik – vzdrževalec: Pavel Rugelj 07 / 34 34 783 hisnik@os-sentrupert.si
računalnikarja Katja Končina
dr. Aleš Razinger
  helpdesk@os-sentrupert.si

 

Dostopnost