DEJAVNOST 

razred 

MENTOR

MLADINSKI PEVSKI ZBOR  5. – 9.  Nataša Dragar
ORFFOVA SKUPINA  4.  Nataša Dragar
OTROŠKI PEVSKI ZBOR  1.  Martina Gorenc
OTROŠKI PEVSKI ZBOR  2. – 4.  Nataša Dragar
PLANINSKI KROŽEK  1. – 9.  Marta Mencin, Alenka Drobnič
ŠŠD  2. – 5.  Tanja Brodnik
ŠPORTNE AKTIVNOSTI  1., 2.  Tanja Brodnik, Dušan Hočevar
VRTIČKARJI  1., 2.  Alenka Drobnič, Marta Mencin
PRAVLJIČNI KROŽEK  1., 2. v PB  Marta Mencin
USTVARJALNI KROŽEK  2. v PB  Alenka Drobnič
IGRAJMO SE  2. v PB  Andreja Sokol
ČEBELARSKI KROŽEK  2. – 9.  Martina Gorenc, Aleš Razinger
PLESNO DRAMSKI KROŽEK  3., 4.  Katja Kramer Simončič
ŠPORTNI KROŽEK  3., 4., 5. Tanja Brodnik, Dušan Hočevar
ŠAHOVSKI KROŽEK 1. – 5. Andrej Brcar
NEMŠČINA  3. – 6.  Nina Berkopec
FILOZOFIJA ZA OTROKE
4. – 6.  Tinkara Rogelj
VESELA ŠOLA  4. – 9.  Katja Končina
KOLESARSKI IZPIT  5.  Sandra Železnik
KUHARSKI KROŽEK  6., 7. Sandra Kirm, Barbara Bec  Bekrić
KNJIŽNIČNI KROŽEK  6. – 9.  Mira Brezovar
LITERARNI KROŽEK  4. – 9.  Janja Jerovšek
PRVA POMOČ  7. – 9.  Marta Mencin

 

Dostopnost