Prošnja za donacijo v ŠS

Spoštovani!

V imenu otrok in učencev se vam zahvaljujemo, da na različne načine pomagate pri pridobivanju sredstev za šolski sklad. Hvala Vam.

V letošnjem šolskem letu želimo s pomočjo Vaših prispevkov učencem sofinancirati:

  • šolo v naravi za učence in zgodnje učenje plavanja v vrtcu,
  • pomagati otrokom iz socialno šibkejših družin,
  • zaključek bralne značke,
  • nabavo materiala za bazar,
  • glasbeni inštrumenti,
  • tabor nadarjenih,
  • prevoze na različne dejavnosti (delavnice za nadarjene, galerije, muzeji, nastopi pevskih zborov …),
  • predstavo in obisk Dedka Mraza,

Če želite prispevati v šolski sklad, lahko to storite z nakazilom sredstev ali z donatorsko pogodbo.

Transakcijski račun: SI56 0110 0600 8352 596, sklic na št. 00 291-7.

Informacije: 07 34 34 780 ali tajnistvo@os-sentrupert.si

Želimo vam tople in predvsem zdrave praznične dni.

Predsednik UO Šolskega sklada:
Janez Kovač

Ravnatelj:
Jože Tratar

Prošnja (pdf)

 

Dostopnost