Gradivo za svet staršev

Gradivo za 1. sejo Sveta staršev, ki bo v četrtek, 26. 9. 2019

Poročilo o realizaciji LDN za šolsko leto 2018/19: šola, vrtec

Letni delovni načrt za šol. leto 2019/20: šola, vrtec

Dostopnost