Posodobitev omrežij LAN na šoli

Šola je pristopila k projektu Posodobitev omrežij LAN na VIZ v osnovnem in srednjem šolstvu ter organizacijah za izobraževanje odraslih. Namen projekta Posodobitev omrežij LAN na VIZ je posodobiti računalniška omrežja; pregled obstoječega stanja, izdelava načrta...

Kulturni dan šole

Kulturni dan za učence 6.–9. razreda Ponedeljkov kulturni dan je potekal na temo dneva šole, ki ga bomo praznovali 3. aprila. Spomnili se bomo na dr. Pavla Lunačka, po katerem že 40 let nosi šola ime in počastili 10 let Rastoče knjige naše šole. Učenci so vse dopoldne...
Dostopnost