Učitelji – razredniki

IME IN PRIIMEK POUČUJE razrednik
Martina Gorenc RP 1. r.
Andreja Sokol RP 2. r
Katja Kramer Simončič RP 3. r
Nataša Dragar RP 4. r
Sandra Slunjski RP 5. r
Tinkara Rogelj TJA 6. a
Alenka Drobnič GEO, ZGO, PB 6. b
Barbara Bec Bekrič BIO, GOS, NAR 7. a
Janja Jerovšek SLJ 7. b
Nina Berkopec TJA, TJN, PB 8. r
Miroslava Brezovar ZGO 9. r

Strokovni delavci

Tea Škarja PB, TJA
Martina Gorenc RP
Katja Kramer Simončič RP
Nataša Dragar RP
Sandra Kirm RP, SLJ
Andreja Sokol RP
Mira Brezovar ZGO, DKE
Barbara Bec Bekrić BIO, NAR, GOS
Tinkara Rogelj TJA, JV
Janja Jerovšek SLJ
Irena A. Brcar NAR, KEM
Katja Končina MAT, RAČ
Nina Berkopec TJA, TJN, PB
Alenka Drobnič GEO, ZGO, PB
dr. Aleš Razinger MAT, FIZ, RAČ
Irena Dim DSD
Marta Mencin pedagoginja
Igor Silvester ŠPO
Barbara Šnuderl TIT, PB
Mateja Fratnik PB
Tanja Brodnik PB, ŠPO
Katja Makše Vencelj spremljevalka
Dopolnjevanje obveznosti  
Maja Marinč (OŠ Mirna) SLJ
Nataša Himmelreich (OŠ Mokronog) LUM
Manca Černe (OŠ Veliki Gaber) GUM
Tjaša Starič (OŠ Mirna) DSP

 

Dostopnost