Učitelji – razredniki

IME IN PRIIMEK POUČUJE razrednik
Tea Škarja RP 1. r.
Martina Gorenc RP 2. r
Katja Kramer Simončič RP 3. r
Nataša Dragar RP 4. r
Andreja Sokol RP 5. a
Sandra Slunjski RP 5. b
Nina Berkopec TJA, TJN, PB 6. r
Miroslava Brezovar ZGO 7. r
Tinkara Rogelj TJA 8. r
Janja Jerovšek SLJ 9. a
Irena Anžur Brcar KEM, NAR 9. b

 

Ostali strokovni delavci

IME IN PRIIMEK POUČUJE
Katja Končina MAT, RAČ
Irena Dim DSD
Mateja Fratnik PB
Marta Mencin PEDAGOGINJA
Igor Silvester  ŠPO
Alenka Drobnič GEO, PB
Helena Sitar  MAT, FIZ
Barbara Šnuderl TIT
Tanja Brodnik PB
Katja Makše Vencelj spremljevalka

Dopolnjevanje obveznosti  

Maja Marinč  (OŠ Mirna) SLJ
Nataša Himmelreich (OŠ Mokronog) LUM
Manca Černe (OŠ Veliki Gaber) GUM
Bojana Kovačič (OŠ PP Mirna) DSP
Tjaša Mežnaršič 
(OŠ PP Mirna)

DSP 

Nataša Vtič
(OŠ PP Mirna)

DSP
Saša Voler (ZGNLJ) DSP
Dostopnost