Šolska svetovalna služba sodeluje pri vključevanju otrok v šolsko okolje, spremlja njihov razvoj in pomaga pri reševanju težav, s katerimi se srečujejo učenci.

Program dela svetovalne službe temelji na povezavi med učenci, starši, učitelji in vodstvom šole.

Delo svetovalne službe opravlja pedagoginja Marta Mencin. Z njo se srečajo učenci in starši že ob vpisu v 1. razred. Skozi vse leto posreduje otrokom in staršem različne informacije, opravlja svetovanje, starše in učence seznanja s potekom nadaljnjega šolanja, z vpisnimi pogoji, z možnostmi štipendiranja.

Dostopnost