PODATKI O UČENCIH IN ODDELKIH V ŠOLSKEM LETU 2021/22 

RAZRED

M

Ž

SKUPAJ

RAZREDNIK

1. 9 12 21 Andreja Sokol
2. 8 12 20 Martina Gorenc
3. 10 14 24 Katja Kramer Simončič
4. 6 7 13 Nataša Dragar
5. 14 13 27 Sandra Slunjski
         
6.a 7 8 15 Barbara Bec Bekrić
6. b 9 7 16 Janja Jerovšek
7. 11 11 22 Nina Berkopec
8. 14 9 23 Miroslava Brezovar
9 11 9 20 Tinkara Rogelj

SKUPAJ 

99

102

201

 

Dostopnost