PODATKI O UČENCIH IN ODDELKIH V ŠOLSKEM LETU 2020/21 

RAZRED

M

Ž

SKUPAJ

RAZREDNIK

1. 9 12 21 Tea Škarja
2. 10 15 25 Martina Gorenc
3. 5 7 12 Katja Kramer Simončič
4. 14 13 27 Nataša Dragar
5. a 7 8 15 Sandra Slunjski
5. b 9 7 16 Andreja Sokol

SKUPAJ 1.-5.

54

62

116

 

6. 8 10 18 Nina Berkopec
7. 16 10 26 Miroslava Brezovar
8. 13 10 23 Tinkara Rogelj
9. a 5 10 15 Janja Jerovšek
9. b 6 8 14 Irena Anžur Brcar

SKUPAJ 6.-9.

48

48

96

 

SKUPAJ 1.-9.

102

110

212

 

Dostopnost