Shema šolskega sadja

Sadje in zelenjava predstavljata pomembno skupino živil v uravnoteženem jedilniku vsakega posameznika. Znano je, da Slovenci v dnevni prehrani ne zaužijemo priporočenih vrednosti sadja in zelenjave. Sadje in zelenjava vsebujeta visok delež vode, prehranske vlaknine in druge zaščitne snovi (vitamine in minerale), ki pomembno vplivajo na zdravje.

Na naši šoli se zavedamo pomembnosti uživanja sadja in zelenjave pri otrocih, zato smo se vključili v ukrep SHEMA ŠOLSKEGA SADJA. 28. oktobra 2009 smo prejeli odločbo o odobritvi sodelovanja v tem ukrepu. To je finančna pomoč Evropske unije, z njo spodbuja zdrav način prehrane otrok in porabo lokalno pridelanega sadja in zelenjave pridelane na integriran ali ekološki način. Namen tega ukrepa je ustaviti trend zmanjševanja porabe sadja in zelenjave in hkrati ustaviti naraščanje pojava prekomerne telesne teže in debelosti pri otrocih.

Šola mora razdeljevanje svežega sadja in zelenjave iz Sheme šolskega sadja izvajati poleg redne šolske prehrane.

Najvišja vrednost pomoči na učenca je 6 € na šolsko leto.

Pred začetkom izvajanja Sheme šolskega sadja bomo izdelali plakat, namen katerega je obveščanje javnosti, da je naša šola vključena v EU SŠS, ki ga sofinancira EU. Aktivnosti pa bomo predstavili tudi na spletni strani šole.

Shemo šolskega sadja bomo začeli izvajati v mesecu novembru 2009. Odločili smo se za tedensko razdeljevanje sadja in zelenjave, verjetno bo to ob petkih pred poukom.

Za uspešno izvajanje bomo v izvedbo Sheme šolskega sadja vključili učence, starše in delavce šole, lokalne pridelovalce zdrave hrane, strokovnjake na področju kmetijstva in zdravja. Na začetku in na koncu šolskega leta bomo anketirali učence, podatki pa nam bodo služili kot usmerjevalec dejavnosti za nadaljnje delo in za ugotavljanje učinkovitosti izvajanja Sheme šolskega sadja.

Vodja šolske prehrane: Irena Anžur Brcar

Anketa za učence za SŠS: https://anketa.nijz.si/SSU2. Anketo učenci izpolnijo v šoli.

Dostopnost