Cenik za zunanje uporabnike

Cena v € brez DDV Cena je določena za enoto
Najem telovadnice brez uporabe tuša 16,47 € Cena je za 1 uro (60 min)
Najem telovadnice z uporabo tuša 22,28 € Cena je za 1 uro (60 min)
Najem računalniške učilnice 9,74 € Cena je za 1 uro (60 min)
Najem večnamenske dvorane 14,68 € Cena je za 1 uro (60 min)
Najem učilnice 6,33 € Cena je za 1 uro (60 min)
Najem gospodinjske učilnice s kabinetom (kuhinja) 8,50 € Cena je za 1 uro (60 min)
Tople malice – zunanje 3,668 € Cena je za 1 toplo malico

Od 1. 1. 2017 nismo davčni zavezanci.

Dostopnost