Zunanji uporabniki

Cenik za zunanje uporabnike

  Cena v € brez DDV Cena je določena za enoto
Najem telovadnice brez uporabe tuša 16,47 € Cena je za 1 uro (60 min)
Najem telovadnice z uporabo tuša 22,28 € Cena je za 1 uro (60 min)
Najem računalniške učilnice 9,74 € Cena je za 1 uro (60 min)
Najem večnamenske dvorane 14,68 € Cena je za 1 uro (60 min)
Najem učilnice 6,33 € Cena je za 1 uro (60 min)
Najem gospodinjske učilnice s kabinetom (kuhinja) 8,50 € Cena je za 1 uro (60 min)
Kosilo – zunanji uporabniki 5,40 € Cena je za 1 kosilo

Nismo davčni zavezanci.

 

Ponudba kosil

OŠ dr. Pavla Šentrupert opravlja prodajo kosil pripravljenih v kuhinji zavoda za zunanje odjemalce. Prodaja kosil se opravlja v prostorih zavoda, upoštevajo se cene iz vsakokrat veljavnega cenika zavoda za opravljanje prodaje blaga in storitev na trgu, ki ga sprejme svet zavoda.
Kosilo lahko prevzamete v kuhinji med 11. in 12.30. uro. Za prevzem kosila potrebujete ustrezno posodo za prenos hrane.
Informacije v zvezi z naročilom kosili dobite v tajništvu tajnistvo@os-sentrupert.si, tel. 07 34 34 780 ali neposredno v kuhinji šole.
Zavod sklene z zainteresiranimi neposredno pogodbo o prodaji kosil (če zavod razpolaga s prostimi kapacitetami). 

Dostopnost