Tekmovanja 2023-24

 

Tekmovanje

 

Vodja

Nivo /Datum
šolsko regijsko državno
ACM Bober 4. – 9. razred Katja Končina 7. 11. 2023 / 13. 1. 2024
Angleščina – 8. r. Tinkara Rogelj 21. 11. 2023 / 3. 4. 2024
Angleščina – 9. r. Tinkara Rogelj 21. 11. 2023 / 3. 4. 2024
Angleška BZ
Tea Škarja (1. in 2. r.), 
Nina Berkopec, Tinkara Rogelj
  / /
Biologija – Proteusovo Barbara Bec Bekrić 18. 10. 2023 / 1.12.2023
Bralna značka 1. – 5. razred Andreja Sokol 15. 6. 2024    
Bralna značka 6. – 9. razred Janja Jerovšek 15. 6. 2024    
Cankarjevo tekmovanje (1. – 7.) Janja Jerovšek 3. 4. 2024 / /
Cankarjevo tekmovanje –  (8. – 9.)  Janja Jerovšek 28. 11. 2023 16. 1. 2024 16. 3. 2024
Fizika – Stefanovo Aleš Razinger      
Kemija – Preglovo Irena A. Brcar 15. 1. 2024 23. 3. 2024   11. 5. 2024
Logična pošast Tea Škarja 10. 5. 2024 / 25. 5. 2024
Logika Katja Končina 28. 9. 2023 21. 10. 2023 11. 11. 2024
Matematika –  Vegovo Aleš Razinger 21. 3. 2024 4. 4. 2024 20. 4. 2024
Nemška BZ Nina Berkopec marec 2024    
O sladkorni bolezni Irena A. Brcar 13. 10. 2023 / 18. 11. 2023
Prva pomoč Marta Mencin      
Vesela šola Katja Končina 6. 3. 2023 / 10. 4. 2024
Zgodovina Mira Brezovar 7. 12. 2023 /  7. 3. 2024
Znam več z Lili in Binetom Katja Kramer Simončič 13. 3. 2024
(medpredmet
no
tekmovanje)
14. 3. 2024
(matematično
tekmovanje)
  14. 5. 2024
(medpredm
etno)
15. 5. 2024
(matematič
no)
Tekmovanje iz znanja nemščine Nina Berkopec 16.11.2023 / 14.3.2024
Tekmovanje mladih čebelarjev Aleš Razinger      
Pomladni zvončki – območna revija najmlajših pevskih zasedb Martina Gorenc, 1.r.
Antonija B. Nemec, vrtec
Dol. Nemška
vas, 21. 3. 2024
   
Pomladne trobentice – območna revija OPZ Nataša Dragar Dobrnič, 
11. 4. 2024
   
Pomladne trobentice – območna revija MPZ Nataša Dragar Šentrupert, 18. 4. 2024    

 

 

Dostopnost