Tekmovanja 2022-23

Tekmovanje

Vodja

Nivo /Datum

šolsko

regijsko

državno

ACM Bober 4. – 9. r. Katja Končina  8. 11. 2022    7. 1. 2023
Angleščina – 8. r.  Nina Berkopec  22. 11. 2022  30. 3. 2023
Angleščina – 9. r.  Tinkara Rogelj  22. 11. 2022  30. 3. 2023
Angleška BZ  Tea Škarja, Nina Berkopec, Tinkara Rogelj marec 2023  /
Biologija – Proteusovo  Barbara Bec  Bekrić  19. 10. 2022  2. 12. 2023
Bralna značka 1. – 9. razred razredničarke RP, Janja Jerovšek, Maja Marinč do 2. 4. 2023  /
Cankarjevo tekmovanje (8. – 9.) Janja Jerovšek  29. 11. 2022  17. 1. 23 11. 3. 2023
Cankarjevo tekmovanje (1. – 7.) Janja Jerovšek  4. 4. 2023  /
Fizika – Stefanovo  Aleš Razinger  15. 2. 2023  13. 4. 23  13. 5. 2023
Kemija – Preglovo  Irena A. Brcar  16. 1. 2023  25. 3. 23  6. 5. 2023
Logična pošast  Andreja Sokol  5. 5. 2023  20. 5. 2023
Logika  Katja Končina  29. 9. 2022  22. 10. 22 12. 11. 2022
Matematika – Vegovo  Aleš Razinger  16. 3. 2023  5. 4. 23  22. 4. 2023
Nemška BZ  Nina Berkopec  marec 2023  /
O sladkorni bolezni  Irena A. Brcar  14. 10. 2022  19.11.2022
Prva pomoč  Marta Mencin      
Vesela šola  Katja Končina  8. 3. 2023  12. 4. 2023
Zgodovina  Mira Brezovar  6. 12. 2022  9. 3. 2023
Znam več z Lili in Binetom Katja Kramer Simončič medpredmetno 14. 3, matematično  15. 3.   medpredmetno 10. 5., matematično 11. 5.

 

Dostopnost