Tekmovanja 2020-21

 

Tekmovanje

Nivo /Datum
šolsko regijsko državno
1.        ACM Bober 4. – 9. r 17. 11. 16. 1.
2.        Angleščina – 8. r. 19. 10. 23. 11.
3.        Angleščina – 9. r. 12. 11. 20. 1. 16. 3.
4.        Angleška BZ marec
5.        Biologija – Proteusovo 21. 10. 4. 12.
6.        Bralna značka do 2. 4.
7.        Cankarjevo (4. – 9.) 17. 11. 14. 1. 13. 3.
8.        Cankarjevo (1. – 3.) 8. 4.
9.        Fizika – Stefanovo 3. 2. 26. 3. 8. 5.
10.    Kemija – Preglovo 18. 1. 27. 3.
11.    Logična pošast maj
12.    Logika 24. 9. 17. 10.
13.    Matematika –  Vegovo 18. 3. 17. 4.
14.    Nemška BZ marec
15.    O sladkorni bolezni 16. 10. 21. 11.
16.    Prva pomoč marec april
17.    Vesela šola 10. 3. 14. 4.
18.    Zgodovina 8. 12. 2. 2. 20. 3.
19.    Znam več z Lili in Binetom
20.    Območna revija pevskih zborov

marec,

april

 

Dostopnost