Osnovna šola dr. Pavla Lunačka Šentrupert omogoča vsem učencem, da si iz učbeniškega sklada izposodijo učbeniški komplet.

IZPOSOJEVALNINA
V šolskem letu 2017/2018 je zagotovljena brezplačna izposoja učbenikov iz učbeniškega sklada za vse učence osnovne šole.

SEZNAM UČBENIKOV IN DELOVNIH ZVEZKOV ZA ŠOLSKO LETO 2017/18

UČBENIŠKI KOMPLET
V učbeniškem kompletu niso samo novi učbeniki, ampak tudi taki, ki so lahko stari že nekaj let, a so uporabni. Učenci dobijo naključno izbrane učbenike. Že prvi dan jih morajo oviti, vanje ne smejo pisati, nanje morajo paziti. Ob izteku šolskega leta morajo učenci učbenike vrniti šoli. Če je učbenik poškodovan, uničen ali ga učenci ne vrnejo, morajo starši ob koncu šolskega leta zanj, v skladu s 5. členom Pravilnika o učbeniških skladih, poravnati odškodnino. Želimo, da učenci lepo ravnajo z učbeniki.

DELOVNIH ZVEZKOV
Starši kupijo delovne zvezke sami, in to v katerikoli knjigarni. Če pa starši želijo naročiti komplet delovnih zvezkov, to omogočamo v sodelovanju s knjigarno/papirnico, ki določi način plačila. Komplet delovnih zvezkov se dvigne v knjigarni/papirnici. Le-ta obvešča o nadaljnjih pogojih, šola pa ji lahko samo posreduje izpolnjeno naročilnico, katero učenec prej prinese domov, da se starši lahko odločijo o ponudbi.

SEZNAM UČNIH GRADIV
V skladu z 10. členom Pravilnika o učbeniških skladih so starši in učenci pisno, najkasneje do 15. junija, seznanjeni z učnimi gradivi, ki jih bodo učenci potrebovali v naslednjem šolskem letu.

UČBENIK “ZA NA KLOP”
Ministrstvo za šolstvo in šport s projektom učbenik “za na klop” skrbi za to, da učencem ni potrebno v šolo prinašati nekaterih učbenikov, saj jih le-ti čakajo v šoli. Šolske torbice so lažje …

DODATNE INFORMACIJE
Za dodatne informacije lahko pokličete skrbnico učbeniškega sklada.

Dostopnost