SKOČI Z NAMI V NOVO TABORNIŠKO LETO!

Začenja se novo taborniško leto in z njim prihaja tudi priložnost za vpis k tabornikom! Namen taborništva je, da pripomore k celostnemu osebnostnemu razvoju mladega človeka. Zato klasična predstava  tabornikih kot skupina, ki se noč in dan potika po gozdu, ni povsem točna. Narava nam nudi okolje, v katerem zastavljeni cilj najlažje izpolnjujemo, ni pa taborništvo samo to. Z aktivnostmi otrok razvija svoje motorične, intelektualne sposobnosti in ustvarjalnost, s športnimi igrami se nauči timskega dela in krepi svoje telo, z osvajanjem različnih veščin se priuči sposobnosti in dobi znanja, ki mu bodo koristila v vsakdanjem življenju, s pripravo kratke točke za rodovo čajanko ali sodelovanjem pri večernem programu pri ognju izgubi tremo pred javnim nastopanjem…

Kako se pri tabornikih učimo?

Naša posebnost je način dela – taborniški pristop. To pomeni, da znanje in spretnosti pridobivamo skozi izkušnje, v naravnem okolju majhnih skupin.

V skupinah so enako stari taborniki, vodijo jih vodniki – mladi, a izkušeni prostovoljci, ob podpori odraslih tabornikov. Taborniki imamo prisego in zakone ter živimo v skladu z njimi.

Mlajši taborniki, murni, medvedki in čebelice ter gozdovniki in gozdovnice, to so otroci do zaključka osnovne šole, so udeleženci taborniških aktivnosti, ki jih zanje pripravljamo starejši taborniki. Skozi aktivnosti mladi osvajajo taborniška znanja in veščine. Zaradi našega načina dela v majhnih skupinah pa se vsi taborniki – poleg taborniških znanj – učimo tudi o sebi, naravi in sočloveku, raziskujemo in se razvijamo.

Kako potekajo taborniška srečanja?

Taborniško leto sovpada s šolskim letom. Enkrat tedensko se taborniki srečujemo na vodovih srečanjih, ob izbranih vikendih med šolskim letom pa pripravimo eno ali več dnevne aktivnosti, ki jih imenujemo akcije, ali pa se akcij udeležimo, katere pripravljajo drugi taborniki. Naša vodova srečanja potekajo ob petkih med 17. in 19. uro, zberemo pa se na parkirišču v športnem parku na Mirni.

Kakšna je cena?

Taborništvo temelji na bazi prostovoljcev, ki gibanju nudijo podporo. Pristop k tabornikom je zato vsem članom omogočen za precej majhen strošek, ki ga kot člani plačajo v obliki letne članarine. Višina članarine v našem rodu znaša 50,00 € letno in predstavlja osnovni vir financiranja naše dejavnosti.

Kako lahko svojega otroka vpišemo k tabornikom?

Vsi, ki bi radi postali taborniki, pridite skupaj s starši na vodovo srečanje, tam nas boste  prepoznali po nošenju taborniških rutic, mi pa bomo poskrbeli, da boste našli ustrezen vod.

Z NARAVO K BOLJŠEMU ČLOVEKU!

kontakt: 041 406-330

Dostopnost