Rastoča knjiga je široko zasnovan slovenski kulturni in izobraževalni projekt, ki je nastal na prehodu v novo tisočletje.

Obenem je tudi prva Rastoča knjiga v svetu, saj ni nikjer zaslediti podobnega projekta. V svetovnem merilu se tako Slovenci predstavljamo kot narod, ki želi s svojo kulturo prispevati v svetovno zakladnico. Povezuje vse generacije Slovencev, Slovence zelo različnih poklicev in interesov, Slovence doma in po svetu. Povezovanje je  eden ključnih ciljev Rastoče knjige.

Simbol rastoče knjige predstavlja kip deklice, postavljen v ljubljanskem parku, ki v naročju drži knjigo in z njo želi prikazati potrebo po večanju znanja. Kip vsako leto zraste s pomočjo povišanja podstavka, nanj pa zapisujejo misli pomembnih Slovencev, ki pričajo o pomenu in poslanstvu Rastoče knjige.

Projekt je v dobrem desetletju, odkar je začel uresničevati zastavljene cilje, zaživel in se razširil v slovenskem in mednarodnem prostoru.

Prerasel je celo v mednarodni projekt Združene Rastoče knjige sveta, katerega temeljni cilj je povezovanje narodov na kulturnem in znanstvenem področju.

Sporočilnost Rastoče knjige je globoka, saj gradi odličnost na vseh ravneh človekovega delovanja, poudarja pomen knjige, kulture in znanja, ki so vodilo človekovega razvoja.

V slovenskem prostoru so se oblikovale številne samostojne stalne razstave Rastoče knjige.

Ob 30-letnici poimenovanja šole po dr. Pavlu Lunačku pa se je Rastočima knjigama Občine Šentrupert in svetovne mladinske književnosti pridružuje še Rastoča knjiga Osnovne šole dr. Pavla Lunačka.

Stalna razstava je postavljena v zadnjem delu galerije. Njen avtor  je profesor Jože Zupan.

In kaj predstavlja Rastoča knjiga osnovne šole?

Prva vitrina je namenjena velikemu človeku in domačinu dr. Pavlu Lunačku, po katerem od 2. aprila 1983 nosi šola ime. Sledijo pomembni datumi v počastitev spomina na dr. Pavla Lunačka vse do danes. Predstavljeni so tudi pomembni datumi iz življenja šole v 30-letnem obdobju.

V drugi vitrini so pomembna dela, ki jih je izdala osnovna šola. Naj omenim nekatera: Šolstvo v Šentrupertu ob 375-letnici šolstva, Ilustracija – bližnjica h knjigi, zbornik Preproste besede, Korenine naše preteklosti, zbornik V vzponu znanja, Žur in Lila, pesniška zbirka Pesmi mojih let, Kako so včasih delali in praznovali v Šentrupertu, povest Nisem več Matiček, Igre in igrače naših babic in dedkov.

V naslednjih dveh vitrinah je prikazana ustvarjalnost na šoli in uspehi učencev pri interesnih dejavnostih.

Novinarski krožek je zaznamoval kar nekaj generacij učencev, saj je dejavnost pod mentorstvom Danice Zupan potekala kar 40 let. Šentrupert je z novinarskim krožkom postal poznan v slovenskem prostoru. Člani krožka in mentorica so prejeli številne nagrade in priznanja.

Nekaj posebnega je zgodba o košarki. Zlasti košarkarice so pod mentorstvom Igorja Silvestra dosegale izjemne uspehe na področnem in državnem nivoju. Za svoje uspehe je košarkarska sekcija prejela Golievo priznanje.

OŠ je leta 2006 prejela priznanje Naj kulturna šola v Sloveniji.

Zgodovinski krožek se je vključeval v raziskovalne naloge, ki jih je vsako leto razpisala Zveza prijateljev mladine Slovenije. Pod mentorstvom Mire Brezovar so petkrat osvojili zlato priznanje.

Raziskovalna turistična naloga Od pire do Eme v Šentrupertu, ki je nastala pod mentorstvom Irene Anžur Brcar, je bila nagrajena z zlatim priznanjem.

Nadvse uspešni so bili mladi čebelarji. Z mentorico Jožico Gole so se kar nekaj let zapored z državnih tekmovanj vračali z zlatimi priznanji.

Posebno mesto ima šah. Pod mentorstvom Andreja Brcarja se nekaj šahistov, tako fantov in deklet, uvršča med najboljše v Sloveniji in celo v Evropi.

V 30-letnem obdobju so številna zlata priznanja prejeli tudi posamezni učenci, ki so dokazali, da je znanje vrednota.

Naj Rastoča knjiga osnovne šole dr. Pavla Lunačka raste tudi v prihodnje. 

Janja Jerovšek

Dostopnost