Prošnja za starše

Spoštovani starši!
 

V preteklem šolskem letu smo ustanovili Šolski sklad, da bi našim učencem in otrokom v vrtcu omogočili možnost udeležbe na dodatnih dejavnostih ter podprli višji standard našega izobraževanja.

Zbrani denar smo namenili za pokrivanje stroškov šole v naravi oziroma tečaja plavanja za otroke v vrtcu, učence 2., 3. in 7. razreda, izredno pomoč ob težjih razmerah za dva učenca ter izvedbo dejavnosti za nadarjene učence.
 
Zavzemamo se za enakost med vsemi udeleženci izobraževanja in šolski sklad je eden izmed dejavnikov, ki nam to omogoča. Tako bomo v letošnjem šolskem letu s pomočjo Vaših prispevkov poskušali učencem in otrokom v vrtcu omogočiti naslednje dejavnosti:
 
  • sofinanciranje nekaterih ustvarjalnih delavnic, pomoč pri plačilu Oxfordovega izpita iz angleščine, financiranje obiska jezikovne tržnice v Ljubljani,
  • sofinanciranje gledališke predstave v Ljubljani, pomoč pri plačilu šol v naravi za otroke šole in vrtca, sofinanciranje vozičkov za potrebe vrtca.
 
Vabimo Vas, da tudi Vi pomagate s prispevkom v Šolski sklad; tako bomo solidarno zbrali sredstva in  marsikateremu otroku omogočili morda tečaj plavanja, ki se ga sicer ne bi mogel udeležiti ali  izvedbo katere druge delavnice oziroma dejavnosti.
 
 

V imenu učencev in delavcev šole se Vam za vsak prispevek zahvaljujemo.

 
 
 

Predsednica Šolskega sklada:                        Ravnateljica:

 

Martina Povše                                           Apolonija Rugelj

 
 
 
 
 

Transakcijski račun: 01411-6000000013, sklic na št. 00 291-7.     ISKRENA  HVALA!

Dostopnost