V oktobru, ki je mesec požarne varnosti, posebno pozornost namenjamo požarom in drugim naravnim katastrofam. Po uspešno izvedeni evakuacijski vaji, smo se v drugem razredu razgovorili o tem, kako ravnamo ob različnih nesrečah. Dobro smo se naučili, kaj pomeni številka 112 in kaj moramo povedati, ko kličemo.

Ugotovili smo, da so gasilci nepogrešljivi pri skoraj vseh naravnih in nenaravnih nesrečah. V razredu je kar nekaj gasilskih pionirjev, ki že drugo leto obiskujejo gasilske vaje. Tisti pa, ki to niso, so z veseljem pomerili zaščitna gasilska oblačila. Biti gasilec je zahtevno. Že sama oprema je za nas precej težka, kaj  šele gašenje požara in ostale intervencije.

Zato se na tem mestu zahvaljujemo gasilcem in ostalim službam, ki pomagajo v različnih nesrečah.

Po prvih poskusih oblačenja gasilske zaščitne obleke, so nas v mesecu požarne obiskali tudi naši gasilci. Razkazali so nam gasilsko vozilo, pripomočke, ki jih uporabljajo pri delu, celo v vozilo smo lahko splezali. Na koncu smo z ročno gasilno napravo tekmovali v natančnosti ciljanja tarče. Kljub jesenskemu vremenu, nas ni nič motilo, da smo občasno z vodo gasili tudi drug drugega.

Hvala PGD Šentrupert in čim manjkrat na intervencijo.

Dostopnost