1. Članstvo

Vsi učenci in delavci šole so člani šolske knjižnice. Članarine ni.

 

2. Čas odprtosti

Knjižnica je za izposojo gradiva odprta vsak delovnik po šolskem koledarju, razen kadar poteka v knjižnici pouk ali druge dejavnosti.

Priloga : čas odprtosti

 

 3. Izposoja knjižničnega gradiva, izposojevalni roki

Uporabniki knjižnice si lahko izposojajo knjige na dom ali v čitalnici.

 

4. Izposojevalni roki:

Knjige (strokovne in leposlovne) 14 dni.

Vsako knjigo je možno po poteku izposojevalnega roka podaljšati še za 14 dni ali več, če ni rezervirana za drugega uporabnika.

Neknjižno gradivo (avdio- in videokasete, zgoščenke, multimedijske zgoščenke, igrače) je namenjeno za uporabo pri pouku.

Čitalniško gradivo (leksikoni, slovarji, priročniki, enciklopedije, atlasi) in serijske publikacije (časniki, časopisi) si lahko uporabniki izposodijo za krajši čas.

Člani si lahko praviloma naenkrat izposodijo tri knjige, po dogovoru tudi več.

Vrnjeno gradivo člani ob prihodu v knjižnico odložijo na izposojevalni pult.

Pri iskanju gradiva člani uporabljajo kazalko, saj z njo laže skrbimo za red na knjižnih policah.

Možne so rezervacije gradiva. Učenci in učitelji si lahko gradivo izposojajo tudi med počitnicami.

Učenci 9. razredov morajo vrniti izposojeno gradivo do 15. junija.

Nerednim uporabnikom se lahko izposoja odreče, dokler ne vrne posameznega gradiva.

 

5. Odnos do knjižničnega gradiva

S knjižničnim gradivom uporabniki skrbno ravnajo.

Poškodovano ali izgubljeno knjižnično gradivo nadomesti uporabnik z novim ali s po vsebini enakovrednim gradivom v dogovoru s knjižničarjem /-ko.

 

6. Obnašanje v prostorih knjižnice

V knjižnici veljajo naslednja pravila:

Česa v knjižnici ne počnem?

 • Ne uživam hrane.
 • Se ne lovim in skrivam.
 • Ne vpjem.
 • Se ne pogovarjam glasno.
 • Ne tekam po knjižnici.
 • Se ne pretepam.
 • Ne trgam in uničujem knjig.
 • Ne preklinjam.
 • Se ne posmehujem in norčujem iz mlajših.
 • Ne uporabljam mobilnega telefona.

S takšnim početjem motim druge, zato me knjižničar/-ka prvič opozori, pri drugem opozorilu moram za tisti dan zapustiti knjižnico.

Kaj pa v knjižnici lahko počnem?

 • Berem knjige in revije.
 • Pišem referate, seminarske naloge.
 • Najdem svoj mir.
 • Se učim.
 • Pišem domačo nalogo.
 • Se pogovarjam s prijatelji, vendar ne preveč naglas.
 • Rešujem knjižne uganke itd.
 • Bogatim svoj besedni zaklad.
 • Pomagam mlajšim učencem.

Vse našteto čim večkrat ponavljam.

Uporaba računalnikov in tiskalnikov

 • Učenci lahko uporabljajo računalnike za iskanje gradiva po računalniškem katalogu šolske knjižnice, za pregledovanje multimedijskih zgoščenk, ki so na voljo v knjižnici, za pisanje in oblikovanje besedil ter za iskanje informacij prek interneta.
 • Pri uporabi računalnikov imajo prednost učenci, ki potrebujejo informacije za šolsko delo.
 • En računalnik lahko hkrati uporabljata največ dva učenca.
 • Zaradi velikega zanimanja je uporaba računalnikov omejena na 15 minut. Kadar so računalniki prosti, lahko učenci uporabljajo računalnik tudi dalj časa.
 • Prepovedana je uporaba IRC-a, igric, obiskovanje spornih strani na internetu (teroristična aktivnost, pornografija ipd.), vnašanje osebnih podatkov (ime, priimek, številke kreditnih kartic), nakupovanje.

Pravila uporabe računalnika

 • Izpolni tabelo. Čas odhoda vpiši ob prenehanju uporabe računalnika ter se na koncu podpiši.
 • Po uporabi zapusti delovno mesto urejeno in pospravljeno!
 • Računalnik smeš uporabljati le z dovoljenjem knjižničarke.
 • Računalnik je namenjen učencem OŠ Pavla Lunačka Šentrupert.
 • Prednost pri uporabi imajo učenci, ki opravljajo seminarsko nalogo, iščejo podatke za potrebe domače naloge, se dodatno izobražujejo.
 • V primeru okvare računalnika sporoči knjižničarki!
 • Prepoved nasnemavanja internetnih programov!
 • Računalnik smeta uporabljati hkrati dva učenca.
 • Gledanje vsebinsko spornih internetnih strani je prepovedano!
 • Dodajanje strojne opreme je prepovedano (USB, zunanji trdi diski…)
 • Če ne upoštevaš pravil, je uporaba računalnika omejena oz. prepovedana.
 • V območju računalnika je prepovedano vpitje, kreganje, pretepanje…
Dostopnost