Učenci 1., 2. in 3. razreda so v torek, 19. 9. 2023, sodelovali v programu Jumicar-Kolesarčki, ki otrokom na zabaven način predstavi pravilno vedenje v prometnem okolju.

Učence so najprej poučili o osnovnih prometnih znakih, semaforju in varnemu vključevanju v promet ter predstavili pomembnost varnostne čelade. V nadaljevanju so se učenci preizkusili v vožnji po poligonu s prometnimi znaki, križišči in semaforjem.

»Aktivnosti se izvajajo v okviru projekta LIFE IP CARE4CLIMATE in so sofinancirane s strani Ministrstva za okolje, podnebje in energijo – Sklad za podnebne spremembe.«

Dostopnost