DEJAVNOST 

razred 

MENTOR

MLADINSKI PEVSKI ZBOR  5. – 9.  Nataša Dragar
ORFFOVA SKUPINA  4.  Nataša Dragar
OTROŠKI PEVSKI ZBOR  1.  Martina Gorenc
OTROŠKI PEVSKI ZBOR  2. – 4.  Nataša Dragar
PLANINSKI KROŽEK  1. – 6.  Marta Mencin, Alenka Drobnič
ŠŠD  1. – 9.  Igor Silvester
ŠPORTNE AKTIVNOSTI  1., 2.  Tea Škarja
VRTIČKARJI  1., 2.  Alenka Drobnič, Marta Mencin
PRAVLJIČNI KROŽEK  1., 2. v PB  Marta Mencin
USTVARJALNI KROŽEK  2. v PB  Alenka Drobnič
IGRAJMO SE  2. v PB  Andreja Sokol
ČEBELARSKI KROŽEK  2. – 9.  Martina Gorenc, Aleš Razinger
PLESNO DRAMSKI KROŽEK  2., 3.  Katja Kramer Simončič
ŠPORTNI KROŽEK  3., 4., 5. v  PB  Tanja Brodnik
NEMŠČINA  3. – 6.  Nina Berkopec
VESELA ŠOLA  4. – 9.  Katja Končina
KOLESARSKI IZPIT  5.  Tanja Brodnik
KUHARSKI KROŽEK  6.  Sandra Kirm, Barbara Bec  Bekrić
KNJIŽNIČNI KROŽEK  6. – 9.  Mira Brezovar
LITERARNI KROŽEK  4. – 9.  Janja Jerovšek
PRVA POMOČ  7. – 9.  Marta Mencin

 

Dostopnost