Hiša selivka je naslov slikanice, ki so jo v letošnjem šolskem letu ob zaključku nacionalnega meseca branja prejeli vsi prvošolci po Sloveniji, podarilo pa jo je Društvo Bralna značka Slovenije – ZPMS. Učence na ta način spodbujamo k branju kvalitetnih slikanic in opravljanju bralne značke. Ob tem dogodku je pedagoginja in knjižničarka Marta Mencin učencem prebrala zgodbico, o kateri smo se kasneje tudi pogovorili, učenci pa sedaj že z zanosom nadaljujejo z opravljanjem bralne značke. 

Dostopnost