Gradivo za svet staršev

Gradivo za 1. sejo Sveta staršev, ki bo v četrtek, 24. 9. 2020

Poročilo o realizaciji LDN za šolsko leto 2019/20: šola, vrtec

Letni delovni načrt za šol. leto 2020/21: šola, vrtec

Gradivo bo na voljo od 21. 9. 2020 dalje

Dostopnost