Spoštovani starši.

Obveščamo vas, da imate s spremembo 135. člena ZOFVI-M kot davčni zavezanci možnost, da do največ 0,3 % dohodnine namenite za donacijo šolskim skladom.

Na vas se tako obračamo s prošnjo, da del dohodnine (do 0,3 %) namenite tudi Šolskemu skladu Osnovne šole dr. Pavla Lunačka Šentrupert. Zbrana sredstva bomo namenili sofinanciranju prevozov.

Del dohodnine lahko šolskemu skladu namenite na različne načine:

  • Preko storitev elektronskega poslovanja FURS eDavki oddate obrazec »Zahteva za namenitev dela dohodnine za donacije (Doh-Don)«,
  • Izpolnite obrazec (povezava) s svojimi podatki, ga natisnete in podpišete ter prinesete v tajništvo šole, ali ga vaš otrok odda učiteljici. V kolikor nimate možnosti obrazca natisniti, lahko zanj zaprosite v tajništvu šole.
  • Obrazec izpolnite in ga sami pošljete ali odnesete na pristojni finančni urad.

V obrazcu izpolnite svoje podatke (levo zgoraj). Za upravičenca v spodnji tabeli navedete OŠ dr. Pavla Lunačka Šentrupert, davčna številka 79666981 in vpišete odstotek (največ) 0,3. Preostali del (0,7 %) lahko namenite drugim upravičencem.

V kolikor ste del dohodnine že v letu 2022 namenili Šolskemu skladu, vam ni potrebno ponovno pošiljati podatkov.

Obrazec je potrebno oddati do 31. 12. 2023.

Iskrena zahvala vsem, ki ste že do sedaj prispevali sredstva v naš šolski sklad in hvala tudi že vnaprej za vse bodoče prispevke.                

Dostopnost