Dragi četrtošolci,

v šoli smo raziskali različne živali, naredili plakate, nekateri ste že zapisali tudi govorni nastop, ki se ga morate le še naučiti. Ostali morate za govorni nastop pripraviti še naslednje točke:

predstavitev: This is a __________(ime živali).
bivališče: It lives in __________(kje živi).
prehrana: It eats __________(kaj jé).
opis: It has got __________(deli telesa).
sposobnosti: It can __________(kaj zna/zmore).
pomanjkljivosti: It can’t __________(česa ne zna/ne zmore).

Naučite se povedati le tisto, kar ste zapisali na plakat (kar imate v zvezku) – kar ste sami raziskali, saj bom ocenila vaše delo, ne dela vaših staršev. Starši vam lahko le pomagajo pri učenju besedila, ki ste ga pripravili.  

Dostopnost