Pozdravljeni!

Danes vas čaka 6 nalog. Tretjo nalogo rešuje le tisti, ki želi, naloge 1, 2, 4, 5 in 6 pa vsi. Pri nalogah, kjer morate kaj reševati (npr. naloge 2, 3 in 5) na koncu izberete Finish in E-mail my answers to my teacher. Tam vpišete svoje podatke ter moj e-naslov: nina.berkopec@guest.arnes.si – tako bom videla, kako ste reševali.

  1. Oglejte si video (vsebino lahko spremljate tudi v učbeniku na str. 48)
Oglej si posnetek na Youtube.

2. Reši naloge. (Preberi stavke pri nalogi 2, pomagaj si s stripom v učbeniku na str. 48 – vse sličice so oštevilčene, tako da lahko točno veš, o kateri sličici govori trditev: npr. In picture five – na sliki pet)

3. Komur je to premalo, lahko reši še to nalogo.

4. Ponovi pesmico.

Oglej si posnetek na Youtube.

5. Reši to nalogo.

6. Reši še naloge v delovnem zvezku na straneh 34 in 35.

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Pin on Pinterest
Dostopnost