V  dneh od 8. do 19. oktobra smo izpeljali delavnice v okviru vsakoletnega Tedna programiranja (projekt Codeweek). Z delavnicami smo želeli vsem učencem približati programiranje. Različne delavnice so trajale od ene do dve šolski uri.

Učenci prve triade so risali po navodilu in pri tem spoznali, kako pomembno je pozorno spremljanje in upoštevanje navodil. Že majhna napaka pri podajanju ali pri upoštevanju navodil lahko privede do povsem drugačnega rezultata.

Učenci od 4. do 7. razreda so spoznavali podajanje navodil računalniku – programiranje. Uporabljali so ukaze za premikanje lika v programu Scratch. Nekateri so prvič spoznali pogojni stavek in zanko.

Učenci 8. in 9. razreda so programirali robotke Lego Mindstorm. Robotki so med delavnico oživeli, se premikali počasi in hitro, se vrteli in sem ter tja uporabili kakšnega izmed senzorjev, npr. ultrazvočnega, ki je meril razdaljo do ovire.

Dostopnost