Objavljamo današnjo objavo občine:

V nadaljevanju vas obveščamo, da je za učence in dijake, za katere je v času zaostrenih epidemioloških razmer organizirano izobraževanje na daljavo, pod določenimi pogoji, omogočeno zagotavljanje toplega obroka.

KRITERIJ: 
Brezplačni topli obrok pripada učencem in dijakom, pri katerih povprečni mesečni dohodek na osebo, ugotovljen v odločbi o otroškem dodatku ali državni štipendiji ali odločbi na podlagi vloge za priznanje pravice do subvencije malice ali kosila ne presega 382,82 € (3. dohodkovni razred otroškega dodatka oziroma 2. razred državne štipendije). Brezplačni topli obrok pripada tudi učencem in dijakom, ki so nameščeni v rejniško družino.

Učenci in dijaki se na topli obrok prijavijo preko šole, ki jo obiskujejo, le-ta pa za učence, ki so prijavljeni na šolsko kosilo, upravičenost do brezplačnega obroka preveri v CEUVIZ.

Prijave na OŠ dr. Pavla Lunačka Šentrupert bo zbirala in preverjala pedagoginja Marta Mencin: marta.mencin@guest.arnes.si

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Pin on Pinterest
Dostopnost