Tekmovanje

Nivo /Datum
šolsko regijsko državno
1.        ACM Bober 4. – 9. r 17. 11.   16. 1.
2.        Angleščina – 8. r. 19. 10.   23. 11.
3.        Angleščina – 9. r. 12. 11. 20. 1. 16. 3.
4.        Angleška BZ marec    
5.        Biologija – Proteusovo 21. 10.   4. 12.
6.        Bralna značka do 2. 4.    
7.        Cankarjevo (4. – 9.) 17. 11. 14. 1. 13. 3.
8.        Cankarjevo (1. – 3.) 8. 4.    
9.        Fizika – Stefanovo 3. 2. 26. 3. 8. 5.
10.    Kemija – Preglovo 18. 1.   27. 3.
11.    Logična pošast maj    
12.    Logika 24. 9.   17. 10.
13.    Matematika –  Vegovo 18. 3.   17. 4.
14.    Nemška BZ marec    
15.    O sladkorni bolezni 16. 10.   21. 11.
16.    Prva pomoč marec april  
17.    Vesela šola 10. 3.   14. 4.
18.    Zgodovina 8. 12. 2. 2. 20. 3.
19.    Znam več z Lili in Binetom      
20.    Območna revija pevskih zborov

marec,

april

   

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Pin on Pinterest
Dostopnost