Tekmovanje

Nivo /Datum
šolsko regijsko državno
1.         ACM Bober 4. – 9. r 12. 11.   18. 1.
2.         Angleščina – 8. r. 21. 10.   25. 11.
3.         Angleščina – 9. r. 14. 11. 15. 1. 17. 3.
4.         Angleška BZ marec    
5.         Biologija – Proteusovo 16. 10.   29. 11.
6.         Bralna značka      
7.         Cankarjevo (4. – 9.) 12. 11. 9. 1. 7. 3.
8.         Cankarjevo (1. – 3.) 2. 4.    
9.         Cici Vesela šola (1. – 3.)      
10.      Čebelarsko t.      
11.       Fizika – Stefanovo 5. 2. 27. 3. 9. 5.
12.      Kemija – Preglovo 20. 1.   4. 4.
13.      Logična pošast maj   maj
14.      Logika 26. 9.   19. 10.
15.      Matematika –  Vegovo 19. 3.   18. 4.
16.      Nemška BZ marec    
17.      O sladkorni bolezni 11. 10.   16. 11.
18.      Prva pomoč      
19.      Vesela šola 11. 3.   8. 4.
20.     Zgodovina      
21.      Zelena bralna značka      
22.     Znam za več z Lili in Binetom      
23.     Območna revija pevskih zborov    

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Pin on Pinterest
Dostopnost