V petek, 17. maja 2024, smo z učenci 9. razreda izvedli tehniški dan Poskusi. Učence smo razdelili v dve skupini. 1. skupina se je najprej ukvarjala s kemijo, 2. pa s fiziko. Potem pa smo dejavnosti zamenjali.

Pri kemiji so učenci najprej sestavljali z modeli atomov različne ogljikovodike in organske kisikove spojine, s katerimi se srečamo v vsakdanjem življenju. Napisali so strukturne in racionalne formule molekul, potem pa so prešteli še atome v molekulah.

Sledili so kemijski poskusi: priprava raztopin, gorenje etanola, fizikalne in kemijske spremembe (segrevanje sladkorja), alkoholno vrenje sladkorjev in dokaz ogljikovega dioksida, določanje snovi na osnovi merjenja pH vodnih raztopin. Pogovarjali smo se o ogljikovih hidratih, kako pripravimo jabolčni kis, o destilaciji nafte, o alkoholnem vrenju in vzhajanju testa.

Preživeli smo zanimivo, poučno in malo drugačno dopoldne.

Učiteljica kemije: Irena Anžur Brcar in Barbara Bec Bekrić

Dostopnost