S četrtošolci smo se odpravili na učni pohod do ribnikov Zaloge. Gre za z vodo zalite glinokopne jame – ribnike, ki so ostali kot trajen spomin na ceglarno v Prelesju, ki je prenehala delovati v 80-ih letih. Tu so eno zadnjih možnosti preživetja našle številne živalske in rastlinske vrste, ki so sicer značilne za mrtvice in zasute rokave. Reka Mirna je namreč zaradi v preteklosti izvedenih melioracij in zasipavanj mrtvic v veliki meri izgubila svoj mokrotni značaj. Žal se ideja, ki se je porodila pred leti o postavitvi učnih poti v okolici ribnikov še vedno ni uresničila, vendar je čudovita narava vredna ogleda.

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Pin on Pinterest
Dostopnost