Šestošolci naše šole so se tudi letošnjo pomlad udeležili odmevne prireditve v Novem mestu. Ponovno smo postavili estetsko stojnico, kjer smo razstavili eko izdelke naših učencev z razredne stopnje.

Ker pri urah likovne umetnosti uporabljamo odrezke papirja, lesene deščice, odpadno embalažo za izdelavo izdelkov, razne odpadne prospekte, ki prihajajo na šolo, smo iz vsega naštetega naredili veliko uporabnih izdelkov. Poleg tega smo stojnico popestrili tudi z zdravilnimi rastlinami in čaji učiteljice Mire Vukolić Svilokos.

Udeležbo smo popestrili z nastopom učencev na glavnem odru, kjer so skupaj v angleščini zapeli pesem Zverjasec.

Sandra Slunjski in Barbara Bec Bekrić, OŠ dr. Pavla Lunačka Šentrupert

 

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Pin on Pinterest