Spoštovani starši,

predvideno je postopno sproščanje ukrepov za zajezitev širjenja COVID19 ter odpravljanje omejitev na področju vzgoje in izobraževanja.

Vzgojno-izobraževalno delo se bo od 18. 5. 2020 za učence 1., 2. in 3. razreda izvajalo v prostorih šole, od 25. 5. 2020 dalje pa tudi za vse učence 9. razreda in predvideno za učence od 4. do 8. razreda, ki imajo učne težave in težko dosegajo minimalne standarde znanja. Za slednje se bodo izvajali dopolnilni pouk ter individualna in skupinska pomoč.

V šolo se vračajo le zdravi učenci. V skladu s priporočili NIJZ mora šola obvezno pridobiti podpisano Izjavo staršev pred vstopom otroka v šolo, s katero starši potrdijo, da je otrok zdrav. Otrok se brez podpisane izjave v skladu z navodili ne more vrniti v šolo. Izjavo naj otrok prinese prvi dan s seboj. Izjavo ste prejeli po elektronski pošti.

Razširjeni strokovni kolegij za pediatrijo je pripravil seznam zdravstvenih omejitev za otroke za vrnitev v šolo ob ponovnem odprtju. Dokument ste starši otrok, ki se vračajo v šolo prejeli po elektronski pošti.

ORGANIZACIJA POUKA NA ŠOLI OD 18. 5. 2020 DALJE

Izvedba pouka in dni dejavnosti bo potekala v skupinah do 15 učencev. Prvošolci in tretješolci bodo razdeljeni v dve skupini.

Dejavnosti se bodo izvajale znotraj iste skupine v istem prostoru. Skupine ne bodo prehajale iz prostora v prostor in se ne bodo združevale.

Izvajale se bodo le tiste interesne dejavnosti, ki bodo lahko potekale v okviru iste skupine.

Učencem 1., 2., 3. in 9. razreda, ki zaradi zdravstvenih omejitev ne bodo mogli obiskovati pouka v šolskih prostorih, bo šola v okviru zmožnosti prilagodila oblike in metode dela.

Vzgojno-izobraževalno delo za učence od 4. do 8. razreda bo še naprej potekalo v obliki izobraževanja na daljavo.

Prologi:

Ravnatelj OŠ dr. Pavla Lunačka Šentrupert
Jože Tratar

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Pin on Pinterest
Dostopnost