Dopolnitev (31. 8. 2020)

Novo priporočilo, ki velja za prvi teden pouka je, da so zaščitne maske v skupnih prostorih obvezne za vse učence od vključno 6 leta dalje.

Prosimo vas, da otrokom sami zagotovite ustrezno masko (lahko je tudi pralna). Za učence, ki ne bodo imeli svoje maske, jo bomo zagotovili mi. V šoli imamo na voljo le manjšo količino mask za enkratno uporabo v standardni velikosti, ki so verjetno kar velike za mlajše učence.

Spoštovani starši in skrbniki!

Začenja se novo šolsko leto, ki bo v marsičem drugačno kot kadarkoli do sedaj. V svojem bistvu pa bo popolnoma enako. Učenci bodo pridobili veliko znanja, izkušenj. Sklepali bodo nova prijateljstva, preživljali lepe in tudi manj lepe trenutke, skratka odraščali. Kljub določenim omejitvam se bomo vsi skupaj potrudili, da bo novo šolsko leto uspešno in kar je letos še posebej pomembno, čim bolj zdravo.

Za lažji začetek vam pošiljam nekaj osnovnih informacij.

Šolsko leto se začenja v skladu s priporočili NIJZ po B-modelu. To pomeni, da v šolo pridejo vsi zdravi učenci, a uvesti moramo malo drugačno organizacijo pouka in ostalega dogajanja v šoli.

Prvi šolski dan

Učenci od 2. do 9. razreda se od 7. ure dalje zberejo na igrišču za šolo. Skupaj z razredničarkami bodo po 7.30 odšli v garderobe in naprej v matične učilnice. V primeru močnejšega dežja bodo učenci po navodilih strokovnih delavcev odšli neposredno v garderobe in naprej v učilnice.

Učenci bodo imeli pouk po urniku objavljenim na spletni strani šole in v eAsistentu. Podaljšano bivanje bo organizirano.

Šolski prevozi se bodo 1. 9. začeli ob 13. uri.

Učenci 1. razreda pričnejo prvi šolski dan ob 9. uri.

Prihodi v šolo (od 2. 9. dalje)

Učenci 1. razreda imajo v času od 6.25 do 7.25 organizirano jutranje varstvo. Starši učence pripeljejo do vhoda v šolo, učenci do garderobe oz. razreda nadaljujejo pot sami.

Za učence od 2. do 9. razreda bo vhod v šolo odprt od 7. ure dalje. Po 7.30 bomo vhod v šolo zaprli.

Vhod za učence 2. razreda je enak kot za učence 1. razreda – vhod v vezni hodnik pri telovadnici.

Učenci od 3. do 9. razreda uporabljajo glavni vhod ob garderobah.

Pred vhodom v šolo je potrebno upoštevati varnostno razdaljo (najmanj 1,5 m).

Na vhodih v šolo so razkužila za roke.

Uporaba mask

Za vse odrasle in učence od 6. razreda dalje je obvezna uporaba zaščitnih mask izven učilnic. V kolikor ni mogoče zagotoviti predpisane razdalje (vsaj 1,5 m) je obvezna uporaba mask za odrasle osebe tudi v učilnicah (izjema 1. triada).

Prosimo vas, da učenci prinesejo maske s seboj.

Odhodi iz šole

Vsi učenci so v šoli do najmanj 12.20 ure. Učenci odhajajo iz šole samostojno, s šolskim prevozom ali ponje pridejo starši.

Starši lahko vstopijo v šolo, si razkužijo roke in z zaščitno masko odidejo po svojega otroka.

Šolski prevozi

Šolski prevozi potekajo kot običajno, le da je obvezna uporaba zaščitnih mask za vse učence.

Uporaba pitnikov oz. pitje iz pipe ni priporočljivo, zato vas prosimo, da prinesejo učenci s seboj bidone oz. stekleničke, v katere si bodo natočili vodo. Pred začetkom pouka in po potrebi tudi med poukom se bo prostore temeljito prezračilo, zato naj bodo učenci primerno oblečeni.

Učenci si šolskih potrebščin, pripomočkov in drugih predmetov med seboj ne izmenjujejo in ne izposojajo. Učenci naj ne nosijo v šolo igrač.

V šoli bomo poskrbeli za organizacijo dela s čim manj stiki med različnimi razredi, za redno prezračevanje in razkuževanje. Ves trud bo zaman, če ne bomo v šolo hodili le popolnoma zdravi.  

V kolikor bomo pri posameznem otroku opazili simptome obolenja, vas bomo o tem nemudoma obvestili. Do vašega prihoda bo učenec (z masko) počakal v za to predvidenem prostoru.

Prosimo vas, da nas nemudoma obvestite, če je pri učencu potrjena okužba v novim koronavirusom.

Prepričan sem, da bo kljub nekaterim prilagoditvam začetek šolskega leta potekal v sproščenem in veselem vzdušju. Vsi strokovni delavci si že želimo ponovnega snidenja z učenci.

Vse dobro,

Jože Tratar,
ravnatelj


Obvestilo pristojnega ministrstva staršem pred pričetkom novega šolskega leta

Spoštovani starši,

obveščamo vas, naj v šolo v novem šolskem letu prihajajo zdravi otroci. Prosimo, da pri tem upoštevate naslednje:

  1. V zadnjih 14 dneh ni bil v stiku z osebo, pri kateri je bila potrjena okužba s SARS-CoV-2.
  2. Otroku ni bila odrejena karantena.
  3. V zadnjih 14 dneh nam zdravnik oz. epidemiološka služba ni priporočila samoizolacije.
  4. Če se bodo pri mojem otroku pojavili spodaj navedeni znaki/simptomi ali bo potrjena okužba s SARS-CoV-2 pri osebi, ki z otrokom biva v istem gospodinjstvu, bo otrok ostal doma.

Če vaš otrok zboli z spodaj navedenimi znaki/simptomi ali bo potrjena okužba s SARS-CoV-2 pri osebi, ki z otrokom biva v istem gospodinjstvu, naj ostane doma in omeji stike z drugimi ljudmi. Če je otrok bolan, za nadaljnja navodila pokličite otrokovega izbranega ali dežurnega zdravnika.
V primeru potrjene okužbe v družini ali drugega tesnega stika z okuženo osebo boste nadaljnja navodila prejeli od epidemiološke službe.

Priporočamo vam, da otrok omeji stike s starejšimi (npr. s starimi starši) in osebami s pridruženimi kroničnimi boleznimi ali imunskimi pomanjkljivostmi, saj so le-ti bolj ogroženi za težek potek bolezni.

Osnovne informacije o COVID-19

Okužba z virusom SARS-CoV-2 lahko povzroči koronavirusno bolezen 2019 oz. COVID-19. Inkubacijska doba (čas med okužbo in pojavom bolezni) je lahko do 14 dni, povprečno približno 6 dni. Bolezen se najpogosteje kaže z znaki/simptomi okužbe dihal, to je s slabim počutjem, utrujenostjo, nahodom, vročino, kašljem in pri težjih oblikah z občutkom pomanjkanja zraka. Pri približno 80% okuženih bolezen poteka v lažji obliki. Pri otrocih je potek bolezni praviloma lažji, tveganje za težek potek in zaplete pa se poveča pri starejših (zlasti starejših od 60 let) in osebah s pridruženimi boleznimi, kot so srčno-žilne bolezni, bolezni pljuč, jeter, ledvic, sladkorna bolezen, imunske pomanjkljivosti ipd. Za težji potek bolezni je značilna pljučnica. Za potrditev ali izključitev okužbe s SARS-CoV-2 je potrebno mikrobiološko testiranje. Okužba s SARS-CoV-2 se med ljudmi prenaša kapljično, z izločki dihal. Za prenos potreben tesnejši stik z bolnikom (razdalja do bolnika manj kot 1,5 m). Okužba je možna tudi ob stiku s površinami, onesnaženimi z izločki dihal. Za preprečevanje okužbe je tako najpomembnejša dosledna higiena rok in kašlja. Podrobna navodila za preprečevanje okužbe in več informacij na spletni strani Nacionalnega inštituta za javno zdravje: https://www.nijz.si/sl/koronavirus-2019-ncov

V primeru, da ima otrok zdravstvene omejitve za prisotnost pri pouku v šoli v času pojavljanja okužbe s SARS-CoV-2, se posvetujte z otrokovim izbranim osebnim zdravnikom.

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Pin on Pinterest
Dostopnost