Spoštovani starši,

v ponedeljek, 18. 5. 2020, se v šolske klopi vračajo učenci od 1. do 3. razreda, 25. 5. 2020 pa še učenci 9. razreda. Pouk in delo bo potekalo nekoliko drugače. Pred pričetkom vam pošiljamo nekaj informacij glede poteka dela. Prosimo vas, da dopis pozorno preberete in se v primeru nejasnosti obrnete na razrednika.

Poslovni čas šole bo med 7.00 in 15.15.

1. IZJAVA

Prvi dan mora vsak učenec prinesti podpisano izjavo staršev pred vstopom otroka v šolo.

2. POUK 

 • Učenci bodo razporejeni v manjše skupine, v katerih bo potekal pouk (vključno z vsemi dejavnostmi). Skupine smo oblikovali v skladu s priporočili. Skupine bodo stalne. Učenci med skupinami ne bodo prehajali. Pouk bo potekal v isti učilnici.
 • Urnike bomo prilagodili.
 • Pouk bo potekal za vse učence od 7.30 do 12. 20 (vključno s kosilom).
 • V vseh razredih bodo poučevali učitelji, ki jih vaši otroci poznajo in jim zaupajo.
 • V ponedeljek naj učenci prinesejo šolsko torbo z vsemi potrebščinami. Šolskih torb in vseh potrebščin učenci 1. triletja ne bodo nosili dnevno domov.

3. PRIHOD V ŠOLO 

Učenci naj prihajajo v šolo med 7.00 in 7.20.

Za vstop v šolo sta predvidena dva vhoda:
– Učenci 1. razreda bodo uporabljali vhod v vezni hodnik med šolo in telovadnico (kot običajno).
– Učenci 2., 3. in 9. razreda bodo uporabljali glavni vhod (kot običajno).

 • Dežurni učitelj bo pričel spuščati otroke v šolo (posamično oz. do 5 učencev hkrati, da bomo lahko zagotovili ustrezno varnostno razdaljo). Do takrat bodo morali učenci čakati pred šolo, kjer bodo prav tako morali skrbeti za ustrezno varnostno razdaljo. Čakanje v jedilnici po priporočilih NIJZ zanje ni predvideno.
 • Starši lahko otroka pripeljete le do vrat šole, v šolo starši ne vstopate. Tu ga bo prevzel dežurni učitelj in ga napotil v učilnico.
 • Učenci naj prinesejo prvi dan ključek od garderobnih omaric. Garderobne omarice bodo odklenjene, zato učenci ključna ne bodo odnesli domov. Šolski copati so obvezni.

4. KOSILO IN ODHOD DOMOV 

 • Učenci, ki ste jih prijavili na kosilo, bodo na kosilo odhajali v manjših skupinah.
 • Starši, ki po končanem pouku prihajate po svojega otroka, boste počakali pred šolo. Vašega otroka bo iz šole pospremil dežurni učitelj.

5. PREVOZI

Šolski prevoz bo organiziran le na nekaterih relacijah. Starši učencev, ki vam pripada šolski prevoz ste bili o tem obveščeni po telefonu. Na kombiju je nujna uporaba maske.

Ostale informacije:

 • Učenci naj od doma ne prinašajo igrač in svojih knjig.
 • V šolski knjižnici do konca leta ne bo izposoje knjig. Knjige, ki jih ima vaš otrok doma, naj vrne v šolo.
 • Osnovna šola je obvezna. Otrok, ki se do konca leta ne bo vrnil v šolo, mora imeti zdravniško potrdilo.

Prosimo, da navodila upoštevate, v šolo ne vstopate in se držite načrtovanih ur prihoda v šolo in odhoda domov. Pogovorne ure potekajo po elektronski pošti in po telefonu.

Za vse dodatne informacije so vam na voljo razredniki.

V šolo bomo povabili (telefonsko) tudi nekatere učence z učnimi težavami.

Več o načinu in poteku dela si lahko preberete v Pravilih ravnanja v OŠ dr. Pavla Lunačka Šentrupert v času razbremenitvenih ukrepov epidemije COVID – 19.

Ravnatelj OŠ dr. Pavla Lunačka Šentrupert
Jože Tratar

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Pin on Pinterest
Dostopnost