Spoštovani starši,

V ponedeljek, 1. 6. 2020 so se učencem 1. triletja in 9. razreda pridružili še učenci 4. in 5. razreda, v sredo se v šolo vrnejo še vsi ostali.

V šolo se lahko vrnejo le popolnoma zdravi učenci in zaposleni. Prosimo, opozarjajte otroke na ustrezno higieno rok in kašlja.

1. JUTRANJE VARSTVO
S 1. junijem pričenjamo v šoli z rednim jutranjim varstvom za učence 1. razreda (od 6.30 dalje).

2. PREVOZI
S 1. junijem prehajamo na redne vozne rede šolskih prevozov. Ker ni več zapore ceste, ukinjamo postajališče Slovenska vas.
Na avtobusih in kombijih je obvezna uporaba zaščitne maske za vse učence.

Prosimo vas, da učenci v čim večjem številu hodijo v šolo peš, s kolesom (obvezen izpit) ali z individualnim prevozom. Le na ta način bo lahko prevoznik zagotovil ustrezno medsebojno razdaljo potnikov.

3. IZJAVA O PONOVNEM VSTOPU V ŠOLO
Prvi dan mora vsak učenec prinesti podpisano izjavo staršev pred vstopom otroka v šolo.

4. ZAŠČITNE MASKE
Za učence starejše od 12 let je priporočljiva uporaba zaščitne maske. Maske ne potrebujejo v učilnici. Zaščitne maske lahko učenci dobilo tudi v šoli.

5. PRIHODI V ŠOLO
Šola bo za učence odprta od 7. ure dalje. Učenci bodo v šolo vstopali posamezno, na varni razdalji. V garderobi se bodo preobuli (ključki!) in odšli v matično učilnico, kjer jih bo pričakal učitelj. Takoj po vstopu v učilnico si mora vsak učenec temeljito umiti roke.

6. UČILNICE
Učenci bodo ves čas pouka v matični učilnici. Učenci od 1. do 5. razreda v svojih običajnih učilnicah.
6. a – Učilnica zgodovine
6. b – Učilnica tehnike
7. r – Učilnica angleščine
8. a – Učilnica slovenščine
8. b – Učilnica kemije
9. r – Učilnica gospodinjstva

7. PODALJŠANO BIVANJE
Organizirano bo podaljšano bivanje za prijavljene učence od 1. do 5. razreda. Podaljšano bivanje bo potekalo do 15.15. ure, do 16. ure bo organizirano varstvo.

8. PREHRANA
V šoli bomo organizirali prehrano podobno, kot pred epidemijo (le v več skupinah). V kolikor bi za svojega otroka želeli kakšno spremembo, prosimo, da to sporočite v tajništvo (tajnistvo@os-sentrupert.si)

Prosimo vas za potrpežljivost, v prvih dneh bo zagotovo še nekaj organizacijskih težav, ki jih bomo sproti odpravljali.
Ponovni vstop v šolo lahko za marsikaterega otroka predstavlja stres. Po izkušnji iz zadnjih 14 dni z učenci 1. triletja vam lahko zagotovim, da se imajo otroci v šoli lepo, da so veliko nasmejani, razigrani.

Za vse dodatne informacije so vam na voljo razredniki.

Ravnatelj OŠ dr. Pavla Lunačka Šentrupert

Jože Tratar

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Pin on Pinterest
Dostopnost