V sredo smo izvedli kulturni dan na temo šolstva nekoč in danes. Rdeča nit današnjega dne je bila posvečena 400-letnici šolstva v Šentrupertu, ki jo obeležujemo letos. Udeleženi smo bili učenci vseh razredov in vsi učitelji.
Na ta dan smo se pripravljali že nekaj časa, saj smo se o obravnavanih temah pozanimali pri svojih starših, babicah, prababicah, dedkih, pradedkih, starejših sosedih … Tudi kakšno uro pouka smo namenili spoznavanju tega dela zgodovine.
Delo je potekalo v različnih skupinah:

Učenci 1., 2. in 3. razreda so imeli najprej skupen zajtrk – tak kot je bil nekoč: jedli so črn kruh, jabolko in pili čaj. V telovadnici so izvedli pouk, kot je bil nekoč: pisali so na črne tablice, se igrali igre naših babic in dedkov, pisali pa so tudi s peresi in črnilom. Poučevala jih je stroga učiteljica Martina.

Učenci 4. in 5. razreda so imeli v gosteh svoje babice in dedke, ki so jim pripovedovali o svojem otroštvu, igri in šoli. Po tem zanimivem skupnem delu so se učenci 4. razreda posvetili spoznavanju pouka glasbe, kot je bil nekoč, učenci 5. razreda pa so raziskovali kazni in kaznovanje učencev nekoč.

Učenci od 6. do 9. razreda so bili razdeljeni v štiri mešane skupine, v katerih je bilo nekaj učencev iz vsakega razreda. Teme, ki so jih raziskovali, so bile:

  • učilnice in učila nekoč in danes
  • učbeniki in šolskih potrebščine nekoč in danes
  • šolska pravila in hišni red nekoč in danes
  • prehrana in pot v šolo nekoč in danes

Delo vsake skupine sta usmerjala dva učitelja.
Vsaka skupina se je vsako uro lotila druge teme. Zadnja skupina pa je na koncu pripravila kratko predstavitev za skupno dejanje ob koncu kulturnega dne, ki je potekalo v galeriji šole.

Del učencev je sodeloval v literarni, del pa v filmski delavnici.
Učenci v literarni skupini so ustvarjali pesmi na temo šolstva, ki bodo v naslednjih mesecih izšle v tudi v knjižni obliki. Učenci v filmski delavnici pa so ustvarjali film o šolstvu nekoč in danes.

Zaključni del kulturnega dne, ki se je odvijal v galeriji šole, je bil hkrati počastitev slovenskega kulturnega praznika. Imeli smo kratek kulturni program, v katerem so sodelovali člani malega zborčka in Šolska Orffova skupina, mladinski pevski zbor in učenki iz 9. razreda.
Sledile so predstavitve spoznanj današnjega dne. Učenci so pripravili zanimive predstavitve, nekaj članov literarne skupine je ob spremljavi kitare prebralo svoje najnovejše pesmi.

Poleg snemanja filma so utrip dogajanja na šoli v svoj objektiv ujeli člani našega filmskega krožka. V galeriji slik si lahko ogledate današnje dogajanje.

Mira Brezovar

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Pin on Pinterest