Vlada je podaljšala vse ukrepe za en teden. To pomeni, da pri organizaciji dela na šoli ni sprememb. Pouk v šoli poteka za vse učence.

Pouk in ostale dejavnosti bodo potekale po priporočilih in navodilih vlade, NIJZ in ZRSŠ.
Učenci različnih oddelkov se med seboj ne bodo mešali in združevali. Pouk bo potekal v matičnih učilnicah, večji del prehrane bo potekal po razredih. V primeru združevanja bodo morali učenci uporabljati zaščitne maske.

MIZŠ priporoča uporabo zaščitnih mask za učence od 6. do 9. razreda tudi v razredih.

V času podaljšanega bivanja se bomo izogibali združevanja skupin. V kolikor bodo skupine mešane, bo obvezna uporaba zaščitnih mask v zaprtih prostorih za vse udeležence, tako učence kot učitelje. Prosimo vas, da v danih razmerah učenci hodijo domov čim prej po končanem pouku.

Možne ure odhoda iz podaljšanega bivanja so: 12.20, 13.10, 14.00, 14.50 ali 15.40. Ob dogovorjeni uri vas bo otrok čakal pred šolo.

Del obveznih in neobveznih izbirnih predmetov bomo še naprej izvajali na daljavo. O tem bodo učenci obveščeni v šoli.

Šolski prevozi bodo potekali po rednem voznem redu.

Opozorite učence na osnovno higieno in uporabo zaščitnih mask. Učenci naj bodo primerno oblečeni, saj bomo veliko prezračevali prostore.

Urnik je zaradi organizacije dela in odsotnosti strokovnih delavcev delno spremenjen.

V šolo naj hodijo le popolnoma zdravi učenci.

Želimo si, da bi pouk tudi v prihodnje potekal v šoli. To je do neke mere odvisno tudi od vseh nas.

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Pin on Pinterest
Dostopnost