Z veseljem vam sporočamo, da se v ponedeljek, 22. 2. 2021 v šolo vračajo vsi učenci. Tudi na tedenskem testiranju zaposlenih na naši šoli in vrtcu niso odkrili nobene okužbe z virusom Sars-Cov-2.

Pouk in ostale dejavnosti bodo potekale po priporočilih in navodilih vlade, NIJZ in ZRSŠ.
Glavna sprememba bo, da se učenci različnih oddelkov med seboj ne bodo mešali in združevali. Pouk bo potekal v matičnih učilnicah, del prehrane bo po razredih.

Tudi v času podaljšanega bivanja se bomo izogibali združevanja skupin. V kolikor bodo skupine mešane, bo obvezna uporaba zaščitnih mask za vse udeležence, tako učence kot učitelje. Prosimo vas, da v danih razmerah učenci hodijo domov čim prej po končanem pouku.

Možen ure odhoda iz podaljšanega bivanja so: 12.20, 13.10, 14.00, 14.50 ali 15.40. Ob dogovorjeni uri vas bo otrok čakal pred šolo.

Del obveznih in neobveznih izbirnih predmetov bomo še naprej izvajali na daljavo. O tem bodo učenci obveščeni v šoli.

Šolski prevozi bodo potekali po rednem voznem redu.

Opozorite učence na osnovno higieno in uporabo zaščitnih mask. Učenci naj bodo primerno oblečeni, saj bomo veliko prezračevali prostore.

V ponedeljek naj učenci ne pozabijo na ključke garderobnih omaric, copate, športno opremo in učne pripomočke glede na urnik. Urnik je delno spremenjen.

V šolo naj hodijo le popolnoma zdravi učenci.

Želimo si, da bi pouk tudi v prihodnje potekal v šoli.

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Pin on Pinterest
Dostopnost