Učenci izbirnih predmetov likovno  snovanje, nemščina in obdelava gradiv – les so imeli v soboto, 8. 6. 2019 ekskurzijo v Salzburg. Ogledali so si mesto Salzburg, muzej Naturhaus in rudnik soli Hallein.

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Pin on Pinterest