V letošnjem šolskem letu na naši šoli prvič izvajamo obvezni izbirni predmet filozofija za otroke. Obiskuje ga sedem bistrih, vedoželjnih, razmišljujočih učenk 7. in 9. razreda. Enkrat tedensko se pogovarjamo o različnih filozofskih vprašanjih, hkrati pa se učimo oblikovati in izražati svoja mnenja, iskati razloge zanje, spoštljivo sprejemati drugačne poglede, iskati predpostavke, raziskovati poti svojega lastnega mišljenja, ustvarjati nove ideje …

Ob UNESCO-vem svetovnem dnevu filozofije, ki ga obeležujemo vsak tretji četrtek v novembru, so učenke pripravile plakat, ki bo vse zainteresirane učence in učitelje spodbudil k razmišljanju, iskanju odgovorov in postavljanju novih vprašanj. Vabljeni, da o kakšnem od vprašanj razmislite tudi vi.

Kaj je filozofija?

Kaj je kritično mišljenje?

Zakaj potrebujemo prijatelje?

Kaj je nič?

Kaj je bilo pred vesoljem?

Kje je moja duša?

Koliko je neskončno?

Kdo sem?

Kdo je rodil boga?

Kaj je smisel življenja?

Kako vem, kdo je moj prijatelj?

Ali sami izbiramo, kdo smo?

Zakaj imajo stvari imena?

Dostopnost