Dragi četrtošolci,

v šoli smo raziskali različne živali, naredili plakate, nekateri ste že zapisali tudi govorni nastop, ki se ga morate le še naučiti. Ostali morate za govorni nastop pripraviti še naslednje točke:

predstavitev: This is a __________(ime živali).
bivališče: It lives in __________(kje živi).
prehrana: It eats __________(kaj jé).
opis: It has got __________(deli telesa).
sposobnosti: It can __________(kaj zna/zmore).
pomanjkljivosti: It can’t __________(česa ne zna/ne zmore).

Naučite se povedati le tisto, kar ste zapisali na plakat (kar imate v zvezku) – kar ste sami raziskali, saj bom ocenila vaše delo, ne dela vaših staršev. Starši vam lahko le pomagajo pri učenju besedila, ki ste ga pripravili.  

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Pin on Pinterest
Dostopnost